Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajan Jarkko Ruoholan puhe Asianajajapäivässä 17.1.2020

17.1.2020 | Tiedotteet

Arvoisa ministeri, herrat presidentit
Ärade inbjudna gäster 
Hyvät kollegat

Tämä Asianajajapäivä avaa Suomen Asianajajaliiton toisen satavuotiskauden. Viime vuonna vietimme liiton 100-vuotisjuhlavuotta, asianajajakunnan arvon mukaisesti. Asianajajapäivä Messukeskuksessa oli ennennäkemättömän visuaalinen ja elokuun pääjuhlan Sininen laatikko ikimuistoinen. Kalastajatorpalla oli juhlaillallisella aivan toisenlaiset kasvot kuin yleensä Asianajajapäivässä. Erityisen iloinen olen siitä, että monilla paikkakunnilla järjestettiin yleisötapahtumia, joissa tehtiin tunnetuksi meidän asianajajien arkista työtä oikeuden puolustajina. Missiomme ”asianajaja turvaa oikeusvaltion” konkretisoitui ja tuli lähemmäs ihmisiä.

Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen. Tässä Asianajajapäivässä syvennytään siihen, miltä asianajajan työ seuraavina vuosina näyttää. 

Asianajajuuden ydin säilyy. Perusarvomme lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus ovat kestäneet aikaa, ja ne ovat perusta myös tulevaisuuden asianajotoiminnalle. Kun pidämme nämä perusarvot kirkkaana mielessä, erottaudumme niistä oikeudellisten palvelujen tarjoajista, jotka eivät välitä esimerkiksi riippumattomuudesta tai esteettömyydestä. Missiomme ”asianajaja turvaa oikeusvaltion” on ollut käytössä vain vajaat kymmenen vuotta, mutta uskon myös sen kantavan pitkälle tuleviin vuosiin. 

Asianajajaliiton tämän vuoden teema on vastuullisuus. Perusarvomme luovat luontevan pohjan sille, että asianajajien tulee pyrkiä toimimaan vastuullisesti. Tapaohjeissamme määritellään kunniallisuus näin: ”Asianajajan on täytettävä hänelle uskotut tehtävät rehellisesti ja esiinnyttävä asiallisesti ja moitteettomasti. Asianajajan on asianajotoiminnassaan ja muutenkin vältettävä kaikkea, mikä saattaa alentaa asianajajakunnan arvoa tai vähentää luottamusta asianajajakuntaan.” Asianajajaliitto voinee kääntää määritelmän myönteiseksi tähän tapaan: Asianajajaliiton on toiminnallaan pyrittävä kohottamaan asianajajakunnan arvoa ja lisäämään luottamusta asianajajakuntaan. Yhteiskuntavastuullisuus on siten luonteva tavoite Asianajajaliitolle. 

Mielestäni kunniallisuus perusarvona ja vastuullisuus toimintatapana luovat erinomaisen pohjan suomalaisten asianajajien tulevaisuuden linjaamiselle. 

Det finns flera frågor omkring advokatbranschens framtidsutsikter. Digitaliseringen pågår och utmanar även advokatbranschen på flera sätt. Hur skapas värde i en värld av artificiell intelligens? Vilka affärsmodeller kommer att vara lönsamma och hur ska arbetet organiseras? Hur påverkas advokatrollen? Kommer advokatbranschen att kunna locka till sig de allra bästa studenterna och medarbetarna?

Digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksia juridisiin palveluihin pohditaan paljon. Käsitykseni on, että tekoäly ei tule korvaamaan asianajajan työtä ainakaan meidän tänään koolla olevien työuran aikana. Työtehtävät toki muuttuvat ja ovat jo muuttuneet. Tylsää rutiinitekemistä on aiempaa vähemmän, ja vastaavasti yhä suurempi osa työpanoksesta voidaan suunnata vaativaan ja mielenkiintoiseen asiantuntijatyöhön. Uskon, että asianajajan ammatti on tulevaisuudessa yhä kiinnostavampi. Nuorten juristien perehdyttämiseen toki tarvitaan uusia tapoja, kun päivittäinen arkityö on automatisoidumpaa. Kokeneiden kollegojen tulee kantaa vastuuta nuorten tukemisesta.  

Suomessa on yhä asianajajia hyvin vähän, olipa vertailukohteena maan asukasluku tai esimerkiksi bruttokansantuote, vaikka jotkut suomalaiset asianajotoimistot ovat kasvaneet voimakkaasti. Yhteiskunta jatkaa monimutkaistumista ja tietynlaista oikeudellistumista. Myös kansainvälistymiskehitys jatkuu. Pidän selvänä, että asianajopalveluiden kysyntä Suomessa kasvaa tulevaisuudessakin. Uskon myös, että niin suuret kuin pienet toimistot voivat menestyä, mutta pitää keskittyä siihen, minkä osaa parhaiten. 

Liiton valtuuskunta käsitteli eilisessä kokouksessaan alustavasti sääntelytyöryhmän esityksiä liiton sääntöjen ja hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden muutoksiksi. Tarkoituksena on yksinkertaistaa ja keventää sääntelyä, jotta voimme saavuttaa yhden strategiamme päätavoitteista, joka on: ”Asianajajat ovat ammattitaitoisimpia oikeudellisten palvelujen tarjoajia, ja asianajajan ammatti on haluttu.” Kannustan jokaista asianajajaa osallistumaan oman osastonsa vuosikokoukseen lähiviikkoina. Osastojen kokouksissa keskustellaan esitetyistä muutoksista ja valitaan uusia jäseniä valtuuskuntaan, joka aikanaan päättää muutosten sisällöstä. 

Asianajoala voi menestyä vain, jos nuoret juristit haluavat ryhtyä asianajajiksi. Asianajajaliitto on viime vuosina tehnyt tunnetuksi asianajajan työtä: Jokaisen oikeudellisia palveluja tarjoavan olisi voitava pitää ensisijaisena vaihtoehtona asianajajan ammattia. Mainitsemani sääntelyn keventämisehdotukset tekevät asianajajuuden entistä houkuttelevammaksi. Toisaalta nuoria muistutetaan siitä, että asianajajana voi toimia muuallakin, kuin jäämällä opiskelukaupunkiinsa: yksityis- ja yritysasiakkaita on kaikissa maakuntakeskuksissa ja monilla pienemmilläkin paikkakunnilla. Monet nuoret kokevat hyvin tärkeäksi sen, että työ perustuu vahvoihin perusarvoihin ja toiminta on vastuullista. Tähän asianajajakunnalla on erinomaiset lähtökohdat. 

Alan houkuttelevuuden kannalta on välttämätöntä, että myös perheelliset juristit voivat olla asianajajia. Tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus ovat keskeisiä yhteiskuntavastuun tavoitteita. Naisten ja perheellisten asemaa asianajoalalla pohtinut työryhmä antoi myös eilen raporttinsa valtuuskunnalle. The immediate past president of the Law Society of England and Wales, Christina Blacklaws, will later this morning give an insight to the career barriers of women in the legal profession. She will also propose solutions based on the research done in the UK. 

Keskustelua naisten ja perheellisten asemasta jatketaan tänään iltapäivän linjalla D. Toivon, että näiden teemojen pitäminen esillä vähitellen parantaa tilannetta. Työn ja muun elämän tulee olla vastuullisessa tasapainossa. Asennemuutoksen ohella suurin yksittäinen asia on perhevapaiden käyttäminen: vastuullinen asianajotoimisto kannustaa myös miehiä jäämään perhevapaalle. 

Suuri osa asianajajista on yksinyrittäjiä. Varsinkin heidän ongelmanaan on työssä jaksaminen. Moni asianajaja työskentelee työuupumuksen partaalla. Heille Asianajajaliitto ja liiton paikallisosastot pyrkivät tarjoamaan tukea. Kannamme vastuuta myös kollegoista. Tässäkin on meille asianajajille yksi erottautumiskeino verrattuna lakiasiaintoimistojen pitäjiin. 

Det konkreta arbetet för samhällsansvar inleds i Finlands Advokatförbund med miljöansvar. Vi arbetar för minskad miljöbelastning och klimatpåverkan i samband med möten, evenemang och resor samt strävar efter att minska vår miljöpåverkan i byråns verksamhet till exempel genom att minska papperskonsumtionen. 

Arvoisa ministeri, jos halutaan, että oikeudellisia palveluja on tulevaisuudessa saatavilla myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella, tulee julkisen oikeusavun järjestelmää uudistaa. Asianajajaliitto on ehdottanut julkiseen oikeusapuun merkittäviä rakenteellisia muutoksia, mutta ensi vaiheessa pitää oikeusavun tuntitaksan jälkeenjääneisyys korjata – toivottavasti jo ensi vuonna. 

Osana yhteiskuntavastuutaan Asianajajaliitto haluaa olla aloitteellinen oikeudenhoidon kehittämisessä. Kohta alkavassa paneelikeskustelussa pohditaan ainutlaajuisen laajalla kokoonpanolla sitä, mitkä ovat suomalaisen oikeusvaltion kompastuskivet. Pyrimme myös tuomaan esille ratkaisuehdotuksia. Oikeudenkäyntien sujuvoittamista haetaan myös iltapäivän A-linjalla. Suomessa tarvitaan soteuudistuksen lisäksi myös suuri oikeudenhoidon uudistus, jota voidaan kutsua OHO-uudistukseksi. Toivomme, että tämän päivän avauksista käynnistyy keskustelu, joka johtaa myös konkreettisiin muutoksiin.

Suomalainen asianajajakunta ja Suomen Asianajajaliitto ovat valmiina liiton toiselle satavuotiskaudelle – kunniallisesti ja vastuullisesti. 

Tämä on minulle viimeinen kerta Asianajajapäivän avaajana. Haluan lämpimästi kiittää kuluneista vuosista kaikkia Asianajajaliiton eri luottamustehtävissä toimivia ja toimineita kollegoja sekä Asianajajaliiton toimiston erittäin työteliästä ja sitoutunutta henkilökuntaa.  

Jag önskar er alla en lyckad Advokatdag! Toivotan kaikille antoisaa Asianajajapäivää!