Isoveljen valvonnalle stoppi: miksi viranomaisten ei pidä saada tietää kaikkea

25.1.2019 | Tiedotteet

Asianajajaliitto 100 vuotta – Juhlavuoden Asianajajapäivän Lakikahvit 25.1.2019
 
Viime aikoina on tuotu esiin muutamia kansalaisten yksityisyydensuojaa loukkaavia lakialoitteita ja ehdotuksia liittyen viranomaisten laajempaan pääsyyn kansalaisten kaikkein yksityisimpiin tietoihin. Lisäksi esillä on ollut aloitteita, joissa perinteisiä erityisesti lailla suojattuja salassapitovelvollisuuksia on lähdetty murtamaan. Asianajajan ja lääkärin työn perusta ja edellytys on luottamuksellisuus. Rikosten ennaltaehkäisy ei ole peruste salassapidon murtamiseen – ei oikeudenkäynneissä, terveydenhuollossa eikä missään viranomaismenettelyissä.
 
Oikeusvaltiossa on välttämätöntä turvata yksilön mahdollisuus uskoutua häntä avustavalle ammattilaiselle luottaen siihen, että asiakassuhteen perustana olevaa luottamuksellisuutta ei voida ulkopuolisen vaikutuksen kautta murtaa.
 
− Informaation saatavuudessa ja käytettävyydessä tapahtuva uuden teknologian aikaansaama valtava murros tekee luottamuksellisuutta, salassapitoa ja viranomaisen tiedonsaantioikeutta koskevista kysymyksistä entistä monimutkaisempia ja seurauksiltaan haavoittuvampia. Sen, että tiedon lähde on entistä helpommin saatavilla, ei pitäisi tarkoittaa sitä, että viranomaisten pääsyä arkaluontoisiinkin tietoihin pitää helpottaa ja sivuuttaa samalla kaikki oikeusvaltion salassapitoon liittyvät periaatteet, tietosuojasäädäntöön erikoistunut asianajaja Jukka Lång kiteyttää.
 
Myös potilas−lääkäri-suhde perustuu luottamukseen. Potilaan täytyy voida kertoa lääkärilleen intiimit, vaikeat ja ahdistavatkin asiat. Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäen mukaan ilman luottamusta diagnoosi saattaa mennä pieleen eikä potilas saa oikeaa hoitoa.
 
− Esimerkiksi mielenterveyspotilailla on muutoinkin stigma yhteiskunnassamme – ei ole syytä leimata mielenterveyspotilaita automaattisesti epäilyttäviksi tai väkivaltaisiksi. Edes rikosten ennaltaehkäisy ei sovi perusteeksi salassapidon murtamiseen. Lääkäreillähän ei ole kristallipalloa, josta voisi nähdä etukäteen, kuka potilaista mahdollisesti tulevaisuudessa tekisi rikoksen, Myllymäki ihmettelee.
 
Suomen Asianajajaliiton medialle tarkoitetuilla #Lakikahveilla 25.1.2019 asianajaja Jukka Lång, lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki ja Asianajajaliiton oikeuspoliittinen juristi Elina Castrén keskustelivat siitä, miksi on niin tärkeää, että edes viranomaiset eivät pääse käsiksi kansalaisten yksityisimpiin tietoihin.
 
 
Lisätiedot: 
Asianajaja Jukka Lång, puh. 040 719 4317, jukka.lang@dittmar.fi
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, puh. 040 450 6354, kati.myllymaki@laakariliitto.fi
Asianajajaliiton viestintäpäällikkö Sari Krappe, puh. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi