Generic filters
Exact matches only
1.11.2023 Oikeusuutiset

300 ekstaasitabletin hallussapito ja osallisuus laittoman maahantulon järjestämiseen eivät poissulkeneet kansainvälistä suojelua

Hel­sin­gin HAO: Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Toissijainen suojelu – Poissulkemislauseke – Törkeä rikos Asiassa oli ratkaistavana, oliko valittajalle voitu jättää myöntämättä toissijaista suojelua ulkomaalaislain 88 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisen poissulkemislausekkeen perusteella. Maahanmuuttovirasto oli valituksenalaisessa päätöksessään katsonut valittajan olevan toissijaisen suojelun tarpeessa ulkomaalaislain 88 §:n 1 momentin 3…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/300-ekstaasitabletin-hallussapito-ja-osallisuus-laittoman-maahantulon-jarjestamiseen-eivat-poissulkeneet-kansainvalista-suojelua/
16.8.2022 Oikeusuutiset

Turun hovioikeus äänesti oliko afgaanilasten maahantulon järjestäminen ilman asiakirjoja tapahtunut hyväksyttävästä syystä

THO:2022:5 Laittoman maahantulon järjestäminen – Hyväksyttävät syyt A oli tuonut Kreikasta Ruotsin kautta Suomeen kaksi lasta, joiden iät olivat noin 6 vuotta ja noin 9-10 vuotta ja joilla ei ollut maahantuloon oikeuttavia asiakirjoja. Lapset olivat Afganistanin kansalaisia. He olivat A:n sisarusten lapsia. Hovioikeus katsoi, että tekoa oli kokonaisuutena ottaen pidettävä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/turun-hovioikeus-aanesti-oliko-afgaanilasten-maahantulon-jarjestaminen-ilman-asiakirjoja-tapahtunut-hyvaksyttavasta-syysta/
3.1.2022 Oikeusuutiset

Norjan korkein oikeus hylkäsi syytteen laittoman maassaoleskelun edistämisestä teon humanitaarisen luonteen vuoksi

The scope of the exemption for “humanitarian assistance” in section 108 subsection 6 of the Immigration Act Acts of friendship could also be considered humanitarian assistance, as opposed to what the Court of Appeal had found. A person accused of violation of section 108 subsection 4 (a), cf. section 15,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/norjan-korkein-oikeus-hylkasi-syytteen-laittoman-maassaoleskelun-edistamisesta-teon-humanitaarisen-luonteen-vuoksi/
9.6.2020 Oikeusuutiset

KHO kumosi laittoman maahantulon järjestämisestä tuomitun karkottamisen suhteellisuusperiaatteen vastaisena

KHO:2020:67 Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Kokonaisharkinta – Syyllistyminen rikokseen – Perhe-elämän suoja – Lapsen etu – Kotoutuminen Suomeen – Suhteellisuusperiaate A oli syyllistynyt Suomessa ollessaan rikokseen ja Maahanmuuttovirasto oli karkottanut A:n kotimaahansa Irakiin. Asiassa oli kysymys maasta karkottamista koskevasta kokonaisharkinnasta ja erityisesti siitä, miten tässä kokonaisharkinnassa lapsen edun ja perhe-elämän…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/kho-kumosi-laittoman-maahantulon-jarjestamisesta-tuomitun-karkottamisen-suhteellisuusperiaatteen-vastaisena/
1.7.2019 Lausunnot

Lausunto rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Dnro 10/2019    Lausuntopyyntönne: VN/3411/2018, 10.5.2019 RAHANPESUDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:N MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA 2019:13)   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1673 rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin annettiin 23.10.2018.   Oikeusministeriö asetti 21.8.2018 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mitä lainsäädäntömuutoksia direktiivin täytäntöönpano edellyttää. Työryhmän toimikausi päättyi 31.3.2019.   Työryhmä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/lausunto-rahanpesudirektiivin-taytantoonpanoa-valmistelleen-tyoryhman-mietinnosta/
22.2.2018 Oikeusuutiset

Lumeavioliitto ei peruste katsoa kyseessä olevan laittoman maahantulon järjestäminen

VaaHO:2018:2 Ns. lumeavioliitto Laittoman maahantulon järjestäminen Laillisuusperiaate A, B ja C olivat sopineet, että B ja N solmivat avioliiton Kosovossa, jotta N saisi oleskeluluvan Suomessa. B:lle luvattiin rahapalkkio. Käräjäoikeus tuomitsi A:n ja B:n laittoman maahantulon järjestämisestä ja C:n avunannosta samaan rikokseen 1.4.2014 voimaan tulleen rikoslain 17 luvun 8 §:n 1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lumeavioliitto-ei-peruste-katsoa-kyseessa-olevan-laittoman-maahantulon-jarjestaminen/
17.10.2016 Oikeusuutiset

KKO: Venäjältä muita turvapaikanhakijoita kyytiinsä ottanut tuomittiin sakkoihin, autoa ei tuomittu valtiolle

KKO:2016:66 Laittoman maahantulon järjestäminen Rangaistuksen määrääminen – Rangaistukseen tuomitsematta jättäminen Menettämisseuraamus – Rikoksentekovälineen menettäminen Ennakkopäätösvalitus A toi autossaan Suomeen viisi hänelle ennestään tuntematonta ulkomaalaista, jotka olivat nousseet kyytiin Venäjän puoleiselta raja-asemalta. A ei saanut menettelystään palkkiota tai muutakaan hyötyä. A:lla ja matkustajilla ei ollut maahantuloon vaadittavaa viisumia, ja he hakivat…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/kko-venajalta-muita-turvapaikanhakijoita-kyytiinsa-ottanut-tuomittiin-sakkoihin-autoa-ei-tuomittu-valtiolle/
28.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuu tiukkenee

Huhtikuun alusta alkaen rangaistavaa on laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa Tähän asti laittoman maahantulon järjestäminen on ollut rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta on puuttunut kokonaan maahantuloon vaadittava asiakirja. Jatkossa rangaistavaa on tuoda tai yrittää tuoda Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-laittoman-maahantulon-jarjestajan-rangaistusvastuu-tiukkenee/
28.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuta esitetään tiukennettavaksi

Rangaistavaa olisi laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa. Nykyisin laittoman maahantulon järjestäminen on rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta puuttuu kokonaan maahantuloon vaadittava asiakirja. Korkein oikeus katsoi vuonna 2010, että säännöksen nykyinen sanamuoto ei sovellu tapaukseen, jossa matkustusasiakirja on saatu antamalla vääriä tietoja.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-laittoman-maahantulon-jarjestajan-rangaistusvastuuta-esitetaan-tiukennettavaksi/
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Työryhmä ehdottaa tiukennuksia laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuseen

Työryhmä ehdottaa, että maahantulon järjestäminen säädetään rangaistavaksi myös silloin, kun maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa (esimerkiksi passia), viisumia tai oleskelulupaa Nykyisin laittoman maahantulon järjestäminen on rangaistavaa, kun ulkomaalaiselta puuttuu maahantuloon vaadittava asiakirja. Korkein oikeus katsoi vuonna 2010, että säännöksen nykyinen sanamuoto ei sovellu tapaukseen, jossa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-tyoryhma-ehdottaa-tiukennuksia-laittoman-maahantulon-jarjestajan-rangaistusvastuuseen/