OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuu tiukkenee

28.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Huhtikuun alusta alkaen rangaistavaa on laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa

Tähän asti laittoman maahantulon järjestäminen on ollut rangaistavaa,
kun ulkomaalaiselta on puuttunut kokonaan maahantuloon vaadittava
asiakirja.

Jatkossa rangaistavaa on tuoda tai yrittää tuoda
Suomeen tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalainen, jonka viisumi,
oleskelulupa tai muu matkustusasiakirja on saatu viranomaiselta
asiakirjan myöntämisen kannalta oleellisen totuudenvastaisen tai
harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen
väkivaltaisella vastustamisella. Rangaistavaa on myös tällaisen
asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle samoin kuin kuljetuksen
järjestäminen henkilölle, jolla on tällainen asiakirja.

Lakia
selvennetään niin, että tekijän rangaistusvastuuta kokonaisuutena
arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tekijän humanitaariset tai
läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet.

Lainmuutosten
tavoitteena on estää ennalta Suomeen suuntautuvan laittoman maahantulon
järjestämistä sekä muuta laittomaan maahantuloon liittyvää
rikollisuutta.


Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments