OM: Laittoman maahantulon järjestäjän rangaistusvastuuta esitetään tiukennettavaksi

28.10.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rangaistavaa olisi laittoman maahantulon järjestäminen myös tapauksissa, joissa maahantulossa on käytetty sinänsä aitoa, mutta väärin perustein saatua matkustusasiakirjaa.

Nykyisin laittoman maahantulon järjestäminen on rangaistavaa, kun
ulkomaalaiselta puuttuu kokonaan maahantuloon vaadittava asiakirja.
Korkein oikeus katsoi vuonna 2010, että säännöksen nykyinen sanamuoto ei
sovellu tapaukseen, jossa matkustusasiakirja on saatu antamalla vääriä
tietoja.

Esityksen mukaan rangaistavaa olisi tuoda tai yrittää tuoda Suomeen
tai Suomen kautta muuhun maahan ulkomaalainen, jonka viisumi,
oleskelulupa tai muu matkustusasiakirja on saatu viranomaiselta
asiakirjan myöntämisen kannalta oleellisen totuudenvastaisen tai
harhaanjohtavan tiedon avulla, lahjomalla viranomainen tai virkamiehen
väkivaltaisella vastustamisella. Rangaistavaa olisi myös tällaisen
asiakirjan luovuttaminen ulkomaalaiselle samoin kuin kuljetuksen
järjestäminen henkilölle, jolla on tällainen asiakirja.

Humanitaariset tai läheisiin perhesuhteisiin liittyvät vaikuttimet
voitaisiin ottaa huomioon tekijän rangaistusvastuuta kokonaisuutena
arvioitaessa.

Samalla hallitus esittää, että tahallinen ilman lupaa tapahtuva
liikkuminen rajavyöhykkeellä olisi jatkossa rangaistavaa vain
valtionrajarikoksena tai lievänä valtionrajarikoksena, eikä enää
rajavyöhykerikkomuksena.

Lakimuutosten tavoitteena on estää ennalta Suomeen suuntautuvan
laittoman maahantulon järjestämistä sekä muuta laittomaan maahantuloon
liittyvää rikollisuutta. Suomi ei toistaiseksi ole ollut erityisen
houkutteleva maa laittomille maahantulijoille verrattuna eräisiin muihin
EU-maihin tai Schengen-valtioihin. Suomea voidaan kuitenkin yrittää
käyttää kauttakulkumaana.

Vuonna 2011 laittoman maahantulon järjestämisestä annettiin 32
tuomiota ja törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä kuusi
tuomiota. Rangaistavuuden laajennuksen arvioidaan tuovan viranomaisten
käsittelyyn enintään parikymmentä uutta tapausta vuosittain.
Hallitusohjelmassa edellytetään, että laittoman maahantulon
järjestämistä koskevan lainsäädännön uudistustarpeet selvitetään.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments