Generic filters
Exact matches only
26.2.2024 Oikeusuutiset

Kiinteistöjärjestelmän selvyys tai luotettavuus taikka muu yleinen etu ei edellyttänyt virheellisen rajankäynnin purkamista Maanmittauslaitoksen hakemuksesta

KKO:2024:17 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kiinteistötoimituksen purkaminen – Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esitysoikeus – Kiinteistönmuodostamislaki – Kiinteistönmääritys – Rajankäynti Lohkomistoimituksen yhteydessä suoritetussa rajankäynnissä oli määrätty rajat oletetun isojaon aikaisen kiinteistörajan mukaisesti. Myöhemmin isojaon aikainen rajapyykki, jota ei ollut toimituksessa havaittu, oli löytynyt maastosta vajaan seitsemän metrin päästä sitä korvaamaan rakennetusta uudesta rajamerkistä. Maanmittauslaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kiinteistojarjestelman-selvyys-tai-luotettavuus-taikka-muu-yleinen-etu-ei-edellyttanyt-virheellisen-rajankaynnin-purkamista/
24.9.2021 Oikeusuutiset

Maanmittauslaitoksella ei ollut oikeutta hakea purkua, mutta sen kantaan yhtyneen kiinteistönomistajan purkuhakemus menestyi

KKO:2021:67 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kiinteistötoimituksen purkaminen – Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esitysoikeus – Kiinteistönmuodostamislaki – Yhteismetsä Asianosaisten yhdessä omistamat neljä tilaa oli kiinteistötoimituksessa yhdistetty, ja näin muodostetun kiinteistön alue oli liitetty yhteismetsään. Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti kiinteistötoimituksen purkamista muun muassa sillä perusteella, että yhdistämisestä ja yhteismetsään liittämisestä oli päätetty ilman yhteisomistajan suostumusta. Esitys…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/maaamittauslaitoksella-ei-ollut-oikeutta-hakea-purkua-mutta-sen-kantaan-yhtyneen-kiinteistonomistajan-purkuhakemus-menestyi/
7.12.2018 Oikeusuutiset

Venevalkamarasitealueen naapurikiinteistön omistaja oli asianosainen rasitetoimituksessa

KKO:2018:82 Kiinteistötoimitus Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite Asianosainen Rasitetoimituksessa oli perustettu ajoneuvojen pitämis-, venevalkama- ja laiturirasitteet. Toimituksesta ei ollut tiedotettu rasitealueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalle A:lle. Maaoikeus oli A:n tuomiovirhekantelun johdosta kumonnut toimituspäätöksen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin olevan rasitetoimituksen asianosainen. Maaoikeuden päätöstä ei muutettu. KKO:2018:82

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/venevalkamarasitealueen-naapurikiinteiston-omistaja-oli-asianosainen-rasitetoimituksessa/
25.5.2018 Oikeusuutiset

Maastoreitin perustamisedellytykset tutkitaan reittisuunnitelmaa hyväksyttäessä

KKO:2018:42 Kiinteistötoimitus – Moottorikelkkailureitin perustaminen – Reittitoimitus Kunta oli hakenut lainvoimaisen reittisuunnitelman nojalla reittitoimitusta maastoliikennelain mukaista moottorikelkkailureittiä varten. Reittitoimituksessa ei tullut tutkia maastoliikennelain 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia reitin perustamisedellytyksiä, jotka on otettava huomioon jo silloin, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee päätöksen reittisuunnitelman hyväksymisestä. KKO:2018:42

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/maastoreitin-perustamisedellytykset-tutkitaan-reittisuunnitelmaa-hyvaksyttaessa/
28.10.2016 Oikeusuutiset

Maanmittaustoimiston kartoittajaan sovellettiin OK 13 luvun estellisyyssäännöksiä

KKO:2016:72 Kiinteistötoimitus Esteellisyys Sama maanmittaustoimiston kartoittaja oli selvittänyt maastossa riidanalaisen rajapyykin paikkaa ennen halkomistoimitusta ja uudelleen maaoikeuden palautettua asian toimitukseen rajankäyntiä varten. Korkeimman oikeuden ratkaisun perusteluista ilmenevistä syistä kiinteistötoimituksen kartoittajan esteellisyyden arviointiin oli sovellettava oikeudenkäymiskaaren 13 luvun säännöksiä. (Ään.) http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1477560601861.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/maanmittaustoimiston-kartoittajaan-sovellettiin-ok-13-luvun-estellisyyssaannoksia/