Venevalkamarasitealueen naapurikiinteistön omistaja oli asianosainen rasitetoimituksessa

7.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:82

Kiinteistötoimitus
Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite
Asianosainen

Rasitetoimituksessa oli perustettu
ajoneuvojen pitämis-, venevalkama- ja laiturirasitteet. Toimituksesta ei
ollut tiedotettu rasitealueeseen rajoittuvan kiinteistön omistajalle
A:lle. Maaoikeus oli A:n tuomiovirhekantelun johdosta kumonnut
toimituspäätöksen.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla A:n katsottiin olevan rasitetoimituksen asianosainen.
Maaoikeuden päätöstä ei muutettu.