Kiinteistöjärjestelmän selvyys tai luotettavuus taikka muu yleinen etu ei edellyttänyt virheellisen rajankäynnin purkamista Maanmittauslaitoksen hakemuksesta

26.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:17 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kiinteistötoimituksen purkaminen – Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esitysoikeus – Kiinteistönmuodostamislaki – Kiinteistönmääritys – Rajankäynti

Lohkomistoimituksen yhteydessä suoritetussa rajankäynnissä oli määrätty rajat oletetun isojaon aikaisen kiinteistörajan mukaisesti. Myöhemmin isojaon aikainen rajapyykki, jota ei ollut toimituksessa havaittu, oli löytynyt maastosta vajaan seitsemän metrin päästä sitä korvaamaan rakennetusta uudesta rajamerkistä. Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti rajankäyntiä koskevan ratkaisun purkamista.

Korkein oikeus jätti esityksen tutkimatta, koska kiinteistöjärjestelmän selvyys tai luotettavuus taikka muukaan yleinen etu ei vaatinut ratkaisun purkamista.
Ks. KKO:2007:88 KKO:1990:92

Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esittämässä karttaliitteessä oli kuvattu isojaossa määritetyn rajan ja nyt kysymyksessä olevassa toimituksessa määritetyn rajan välistä eroa. Keskushallinnon mukaan ero muodostuu kolmesta alueesta, jotka kuuluvat samanaikaisesti kahteen eri rekisteritunnukseen. Keskushallinto katsoi, että kysymys ei ole vähäisestä virheestä, vaikka alueiden pinta-alat sinällään eivät ole merkittävät. Kysymys on historiallisesta isojakorajasta, joka sijaitsee tilan B asuinrakennuksen lähellä ja tilan omistajalle merkittävän, tosin osittain luonnonvaraisen puutarhan äärellä.

KKO:2024:17

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments