Maanmittauslaitoksella ei ollut oikeutta hakea purkua, mutta sen kantaan yhtyneen kiinteistönomistajan purkuhakemus menestyi

24.9.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2021:67 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kiinteistötoimituksen purkaminen – Maanmittauslaitoksen keskushallinnon esitysoikeus – Kiinteistönmuodostamislaki – Yhteismetsä

Asianosaisten yhdessä omistamat neljä tilaa oli kiinteistötoimituksessa yhdistetty, ja näin muodostetun kiinteistön alue oli liitetty yhteismetsään. Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti kiinteistötoimituksen purkamista muun muassa sillä perusteella, että yhdistämisestä ja yhteismetsään liittämisestä oli päätetty ilman yhteisomistajan suostumusta. Esitys jätettiin tutkimatta, koska kiinteistöjärjestelmän selvyys tai luotettavuus taikka muukaan yleinen etu ei vaatinut kiinteistötoimituksen purkamista.

Asian käsittely Maanmittauslaitoksen keskushallinnossa oli käynnistynyt kiinteistönomistajan toimenpidepyynnöstä, ja kiinteistönomistaja oli lausumassaan yhtynyt keskushallinnon esitykseen ennen sen toimittamista Korkeimmalle oikeudelle. Korkein oikeus tulkitsi päätöksestä ilmenevillä perusteilla purkuesityksen käsittävän myös kiinteistönomistajan purkuhakemuksen. Asia tutkittiin kiinteistönomistajan purkuhakemuksena hänen toimitettuaan kelpoisuusvaatimuksen täyttävän asiamiehen laatiman purkuhakemuksen täydennyksen, ja toimitus purettiin. Ks. KKO:2007:88

KKO:2021:67

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments