Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
7.9.2021 Oikeusuutiset

Puhemies Vehviläinen: Täysistunnon ei tulisi olla poliitikkojen tuomioistuin

​Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen haluaa selvittää asiantuntijoiden kanssa, onko eduskunnan täysistuntosali oikea paikka käsitellä kansanedustajien ja ministerien oikeudellista vastuuta. Vehviläinen kutsuu lähiviikkoina valtiosääntöasiantuntijoita, oikeusministerin sekä eduskuntaryhmien edustajat arvioimaan täysistunnon roolia ja perustuslain mahdollista muutostarvetta.​ ”Ajattelen, että eduskunnan täysistunnolle ei tulisi kuulua kansanedustajiin liittyvät juridiset kysymykset. On riski, että juridiikka ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/puhemies-vehvilainen-taysistunnon-ei-tulisi-olla-poliitikkojen-tuomioistuin/
26.11.2020 Tiedotteet

Advokaatti haastatteli JSN:n Eero Hyvösen ja selvitti koronan vaikutukset tuomioistuimissa

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen pitää sananvapauden vaalimista tärkeänä myös tänä aikana, jolloin vihapuhetta ja maalittamista pitäisi suitsia. Hyvönen ei innostu sananvapauden rajoittamisesta hyvissäkään aikeissa. Ongelmatapauksina hän nostaa esiin viime aikoina esillä olleet kansanedustaja Hussein al-Taeen ja Päivi Räsäsen netissä olevat puheet ja kirjoitukset. Molemmissa on kyse siitä, että…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/advokaatti-haastatteli-jsnn-eero-hyvosen-ja-selvitti-koronan-vaikutukset-tuomioistuimissa/
17.6.2020 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta puoltaa ensi kerran suostumusta kansanedustajan syytteeseen asettamiselle

Perustuslakivaliokunta esittää, että eduskunta antaa suostumuksensa edustaja Juha Mäenpään syytteeseen asettamiseen hänen valtiopäivillä 12.6.2019 lausumansa johdosta. Kansanedustajaa ei saa perustuslain 30 §:n mukaan asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Valiokunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/perustuslakivaliokunta-puoltaa-ensi-kerran-suostumusta-kansanedustajan-syytteeseen-asettamiselle/
8.6.2020 Oikeusuutiset

Oikeusministerin vastaus kysymykseen rikoksen uhrin korvauksen etusijasta verohallinnon saataviin nähden

Kansanedustaja Eva Biaudet kysyi valtioneuvostolta onko asiallista, että valtion saatavat ulosmitataan rikoksentekijältä käytännössä ennen kun rikosprerusteinen vahingonkorvays on täytäntönpantavissa. Biaudet perusteli kysymystään näin: ”Rikosuhripäivystyksessä on tullut esiin esimerkkitapaus, jossa ihmiskaupan uhri ei ole saanut tuomioistuimen määräämiä korvauksia, koska Verohallinnolla on ollut suoraan ulosmitattavia saatavia. Tämä järjestys tuntuu oikeustajun vastaiselta.  …

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/oikeusministerin-vastaus-kysymykseen-rikoksen-uhrin-korvauksen-etusijasta-verohallinnon-saataviin-nahden/
19.12.2019 Oikeusuutiset

Eduskunta valitsi jäseniä valtakunnanoikeuteen

Yksimielisessä vaalissa eduskunta valitsi valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2020—31.12.2023 seuraavat henkilöt:  jäseneksi varatuomari, kansanedustaja Johannes Koskinen varajäsenenään kansanedustaja Tarja Filatov,  jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Ritva Viljanen varajäsenenään kansanedustaja Mika Kari,  jäseneksi varatuomari, kansanedustaja Leena Meri varajäsenenään varatuomari Laura Korpinen,  jäseneksi oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Antti Häkkänen varajäsenenään varatuomari, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eduskunta-valitsi-jasenia-valtakunnanoikeuteen/
15.6.2018 Lausunnot

Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 28/2018   Lausuntopyyntönne: OM 7/481/2017, 3.5.2018   LAUSUNTO UNIONIPETOSDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Työryhmä on ehdottanut mietinnössään direktiivin edellyttämiä muutoksia ensinnäkin rikoslakiin.   Muutoksia on ehdotettu seuraaviin säännöksiin, jotka käydään tässä jokaisen muutosehdotuksen osalta läpi.   1)     Suomen ulkopuolella tehdyissä direktiivin mukaisissa rikoksissa ei enää jatkossa olisi kaksoisrangaistavuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/lausunto-unionipetosdirektiivin-taytantoonpanosta/
9.5.2018 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjunnan tehostamista

Muutoksilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa lainsäädäntömuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön direktiivi EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta. Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia. – EU:n varojen väärinkäyttö on vakava asia, johon on yritettävä puuttua entistä tarmokkaammin. On tärkeää, että…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/tyoryhma-ehdottaa-eun-varoihin-kohdistuvien-petosten-torjunnan-tehostamista/
17.12.2015 Oikeusuutiset

Tuomarinimityksiä: valtakunnanoikeus, KHO

Eduskunta valinnut jäseniä valtakunnanoikeuteen. Presidentti nimitti uusia tuomareita KHO:een. Eduskunta on valinnut valtakunnanoikeuden jaseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle 1.1.2016-31.12.2019 seuraavat henkilöt:jaseneksi oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Markus Lohi varajäsenenään varatuomari Timo Reina, jaseneksi oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Eeva-Maria Maijala varajäsenenä oikeustieteen kandidaatti Seija Turtiainen, jäseneksi oikeustieteen tohtori Lasse Lehtinen varajasenenaan varatuomari Matti Torvinen, jaseneksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tuomarinimityksia-valtakunnanoikeus-kho/
27.7.2014 Oikeusuutiset

Yle: Tällaisia ovat suomalaisiin kohdistuvat identiteettivarkaudet – "Harvemmin nämä selviävät"

Joku voi tehdä valeprofiilin ja esiintyä sinuna sosiaalisessa mediassa. Helsingin nettipoliisi saa ilmoituksia somen valeprofiileista päivittäin. Pelkkä identiteettivarkaus ei ole vielä rikos. Virkavalta on voimaton, koska laki laahaa jäljessä Internetin käytön yleistyminen on tehnyt nettirikoksista arkipäivää niin yrityksille kuin yksityishenkilöille. Helsingin nettipoliisi saa ilmoituksia sosiaalisen median valeprofiileista päivittäin. Nykylainsäädännön mukaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/yle-tallaisia-ovat-suomalaisiin-kohdistuvat-identiteettivarkaudet-harvemmin-nama-selviavat/