Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.12.2022 Oikeusuutiset

Yhtiöiden välillä ei voitu katsoa vallinneen sellaista toiminnallista yhteyttä, että A Oyj:n osakkeita voitaisiin pitää hakijayhtiön käyttöomaisuutena

Tu­run HAO: Elinkeinotulon verotus – Luovutusvoitto – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys Hakijayhtiön ennakkoratkaisuhakemuksen johdosta Verohallinto oli katsonut ennakkoratkaisussaan, että mikäli hakijayhtiö luovuttaa omistamansa A Oyj:n osakkeet hakemuksessa kuvatulla tavalla omistettuaan osakkeet vähintään vuoden ajan, osakkeiden luovutushinta ei ole hakijayhtiön veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno vähennyskelpoinen meno elinkeinotulon verottamisesta annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/yhtioiden-valilla-ei-voitu-katsoa-vallinneen-sellaista-toiminnallista-yhteytta-etta-a-oyjn-osakkeita-voitaisiin-pitaa-hakijayhtion-kayttoomaisuutena/
27.9.2019 Oikeusuutiset

Musiikin professori sai vähentää tuloverotuksessa poistona myydyn ja ostetun halvemman sellon hintaeron

KHO:2019:124 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luonnolliset vähennykset – Hankintameno – Käyttö-omaisuus – Arvosoitin – Sello – Sellon jousi – Professori A oli toiminut korkeakoulu B:n musiikin professorina ja esiintyvänä sellotaiteilijana. A oli vuonna 2013 myynyt vuonna 1989 hankkimansa C-merkkisen sellon 360 000 eurolla ja hankkinut yhteensä 227 000 euroa maksaneet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/musiikin-professori-sai-vahentaa-tuloverotuksessa-poistona-myydyn-ja-ostetun-halvemman-sellon-hintaeron/
5.7.2022 Oikeusuutiset

Kaksi vuosikirjaratkaisua yritysfuusioiden verovaikutuksista

KHO:2022:88 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Sulautuminen – Konfuusio – Sulautumistulos – Velkasuhteen lakkaaminen – Arvoton saatava   KHO:2022:87 Elinkeinotulon verotus – Yritysjärjestelyt – Rajat ylittävä sulautuminen – Ei-veroneutraali sulautuminen – Purkautuminen – Sulautumistappio – Purkutappio – Liikearvo – Käyttöomaisuusosake

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/kaksi-vuosikirjaratkaisua-yritysfuusioiden-verovaikutuksista/
23.9.2021 Oikeusuutiset

KHO:n vuosikirjaratkaisu osakkeiden myyntitulon verotuksesta kun osakkeet on hankittu kaksiportaisesti tytäryhtiön tytäryhtiölle.

KHO:2021:135 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Osakkeiden myynti – Pääomasijoitustoiminta – Hankintayhtiö – Kaksiportainen hankintarakenne Pääomasijoitustoimintaa harjoittava C Oy oli B Oy:n osakkeiden hankintaa varten perustanut D Oy:n ja tämän täysin omistaman A Oyj:n, jonka omistukseen B Oy:n osakkeet tulivat. Asiassa oli kysymys siitä, oliko osakkeista saatava luovutushinta A…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/khon-vuosikirjaratkaisu-osakkeiden-myyntitulon-verotuksesta-kun-osakkeet-on-hankittu-kaksiportaisesti-tytyryhtion-tytaryhtiolle/
30.6.2021 Oikeusuutiset

Liiketominnan luovutuksen yhteydessä käyttöomaisuusosakkeista saatu hinta oli verovapaata tuloa

KHO:2021:93 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Omistusaika – Apporttiomaisuuden luovutuksessa saatu osakevastike – Liiketoimintasiirto A Oy oli hankkinut B Oy:n koko osakekannan vuonna 2011. Sekä A Oy että B Oy olivat harjoittaneet operatiivista liiketoimintaa. B Oy järjesti A Oy:lle suunnatun osakeannin, joka liittyi A Oy:n erään liiketoimintakokonaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/liiketominnan-luovutuksen-yhteydessa-kayttoomaisuusosakkeista-saatu-hinta-oli-verovapaata-tuloa/
6.5.2019 Oikeusuutiset

Messutoimintaa harjoittaneen yhtiön osakkeet olivat kustannusyhtiön elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutta

KHO:2019:61 Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Elinkeinotoimintaa hyödyttävä omaisuus – Messutoiminta A Oy oli pääosin kustannusalalla toimineen A-konsernin emoyhtiö. Yhtiö oli verovuonna 2014 myynyt vuodesta 1986 omistamansa noin 27 prosentin omistusosuuden B Oy:n osakekannasta. B Oy oli harjoittanut messutoimintaa. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena oli ollut A Oy:n kotimaakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/messutoimintaa-harjoittaneen-yhtion-osakkeet-olivat-kustannusyhtion-elinkeinotoiminnan-kayttoomaisuutta/
28.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksen verokohtelu”

Dnro 23/2016 Lausuntopyyntönne: 12.4.2016LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI YHTEISÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROKOHTELUSTA Verohallinto on pyytänyt 12.4.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verokohtelusta. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Luonnoksen kohta 2.3:Selvennyksen vuoksi kohtaan tulisi lisätä viittaus EVL 51 e §:ään ja todeta, että myös tässä lainkohdassa tarkoitettua…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-yhteison-kayttoomaisuusosakkeiden-luovutuksen-verokohtelu/
1.4.2016 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja johti osakeluovutuksen verovapauteen

Helsingin HAO: Tuloverotus – Elinkeinotoiminta – Käyttöomaisuusosake – Toiminnallinen yhteys – Luottamuksensuoja – Verotuspäätös A oli vuodesta 2007 omistanut koko B Oy:n osakekannan. B Oy omisti 15 prosenttia X Oy:n osakkeista, jotka se oli hankkinut 7.12.2007, ja sen toiminta muodostui X Oy:n osakkeiden sekä yhden kiinteistöyhtiön osakkeiden omistamisesta. B Oy:llä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/luottamuksensuoja-johti-osakeluovutuksen-verovapauteen/