Messutoimintaa harjoittaneen yhtiön osakkeet olivat kustannusyhtiön elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutta

6.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:61

Elinkeinotulon verotus – Tulon veronalaisuus – Käyttöomaisuusosake – Elinkeinotoimintaa hyödyttävä omaisuus – Messutoiminta

A Oy oli pääosin kustannusalalla
toimineen A-konsernin emoyhtiö. Yhtiö oli verovuonna 2014 myynyt
vuodesta 1986 omistamansa noin 27 prosentin omistusosuuden B Oy:n
osakekannasta. B Oy oli harjoittanut messutoimintaa. Osakkeiden
hankkimisen tarkoituksena oli ollut A Oy:n kotimaakunnan elinkeinoelämän
tukeminen. Lisäksi osakkeiden hankkiminen oli liittynyt tytäryhtiöiden
liiketoiminnan edistämiseen erityisesti B Oy:n järjestämien
kustannusalan messujen yhteydessä.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että osakkeet olivat pääasiallisesti palvelleet yhtiön
elinkeinotoimintaa välillisesti edistävää tarkoitusta. Ne oli siten
tullut lukea yhtiön elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Koska A Oy:n ja B
Oy:n välillä oli vallinnut toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys,
osakkeita oli pidettävä elinkeinotoiminnan käyttöomaisuutena. Osakkeiden
luovutushinta oli A Oy:n verovapaata tuloa. Verovuosi 2014.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments