Generic filters
Exact matches only
8.4.2024 Oikeusuutiset

EIT: Puola rikkoi useita ihmisoikeussopimuksen artikloja evätessään pääsyn hakemaan turvapaikkaa

  Sherov and Others v. Poland (nos. 54029/17, 54117/17, 54128/17, and 54255/17) The applicants are four Tajik nationals, born in 1958, 1981, 1977 and 1983, who currently live in Poland, Austria and Ukraine. The case concerns the applicants’ repeated attempts from December 2016 to February 2017 to enter Poland at…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eit-puola-rikkoi-useita-ihmisoikeussopimuksen-artikloja-evatessaan-paasyn-hakemaan-turvapaikkaa/
2.6.2023 Oikeusuutiset

Käännytyksen täytäntöönpanokiellon hylkäämispäätöksen tekeminen ei aiheuttanut tuomarin esteellisyyttä pääasiaa ratkaistaessa

KHO:2023:53 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kansainvälinen suojelu – Esteellisyys – Ennakkoasenne – Korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja esittelijä – Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus – Valituslupaharkinta – Yhdenvertaisuus – Turvallisuustilanteen heikkeneminen maasta poistamisen jälkeen Afganistanin kansalainen oli hakenut Suomesta kansainvälistä suojelua. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen ja päättänyt käännyttää hakijan Afganistaniin. Hallinto-oikeus oli suullisen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/kaannytyksen-taytantoonpanokiellon-hylkaamispaatoksen-tekeminen-ei-aiheuttanut-tuomarin-esteellisyytta-paaasiaa-ratkaistaessa/
27.2.2023 Oikeusuutiset

KHO:n päätös tilanteesta, jossa turvapaikka-asian käsittely on päättynyt, hakijan käännytysasia on vireillä ja Afganistanin turvallisuustilanne muuttuu olennaisesti

(1) A ja B sekä heidän alaikäiset lapsensa ovat 23.11.2018 hakeneet Suomesta toisen kerran kansainvälistä suojelua. (2) Maahanmuuttovirasto on 22.5.2019 hylännyt heidän hakemuksensa ja päättänyt käännyttää heidät Afganistaniin. (3) Itä-Suomen hallinto-oikeus on 22.5.2020 hylännyt heidän valituksensa Maahanmuuttoviraston päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus on 12.1.2021 hylännyt heidän valituslupahakemuksensa kansainvälisen suojelun osalta. Oleskeluluvan ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/khon-paatos-tilanteesta-jossa-turvapaikka-asian-kasittely-on-paattynyt-hakijan-kaannytysasia-on-vireilla-ja-afganistanin-turvallisuustilanne-muuttuu-olennaisesti/
27.10.2022 Oikeusuutiset

Maasta käännytetyn ulkomaalaisen puolisolla ja alaikäisillä lapsilla oli oikeus valittaa käännytyspäätöksestä

KHO:2022:121 Ulkomaalaisasia – Kansainvälisen suojelun hakemus – Hakijan käännyttäminen – Hakijan puolison ja lapsen valitusoikeus käännyttämispäätöksestä A oli hakenut kansainvälistä suojelua toisen kerran. Maahanmuuttovirasto jätti A:n hakemuksen kansanvälisen suojelun osalta tutkimatta, hylkäsi hakemuksen ulkomaalaislain 52 §:n osalta ja käännytti A:n kotimaahansa. A:n puoliso B ja alaikäinen lapsi C valittivat hallinto-oikeuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/maasta-kaannytetyn-ulkomaalaisen-puolisolla-ja-alaikaisilla-lapsilla-oli-oikeus-valittaa-kaannytyspaatoksesta/
27.7.2022 Oikeusuutiset

Lapsen edun huomioon ottaminen käännytysharkinnassa ei ole rajoitettu vain ajankohtaan, kun asia ratkaistaan Maahanmuuttovirastossa

KHO:2022:91 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Maahantulosäännösten kiertäminen – Käännyttäminen – Käännytyksen kokonaisharkinta – Oleskeluluvan epäämisen välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus – Muutoksenhakuvaiheessa syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon A oli hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella B:n aviopuolisona. Hakemus oli hylätty maahantulosäännösten kiertämisen perusteella ja A oli päätetty käännyttää kotimaahansa. Hallinto-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/lapsen-edun-huomioon-ottaminen-kaannytysharkinnassa-ei-ole-rajoitettu-vain-ajankohtaan-kun-asia-ratkaistaan-maahanmuuttovirastossa/
27.6.2022

Miksi Pridea tarvitaan

Juhannuksena tuli uutinen, että Oslossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ravintolassa oli joukkoammuskelu, jossa kaksi ihmistä kuoli ja yli 20 loukkaantui. Teolla epäillään olleen homofobinen vihamotiivi. Muitakin viharikoksia on tapahtunut viime vuosina. On maita, joissa Pride ei ole sallittu ollenkaan tai siihen osallistuminen on valtava turvallisuusriski. Homoseksuaalisuus on kriminalisoitu 68 maassa. Itse…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/miksi-pridea-tarvitaan/
24.10.2018 Oikeusuutiset

Käännytyspäätöksen jälkeen esille tulleet uudet seikat on otettava huomioon, kunnes käännytys on lainvoimaisesti ratkaistu

KHO:2018:141 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Käännyttäminen – Käännytyspäätöksen jälkeen syntynyt lapsi – Lapsen edun ottaminen huomioon – Käännytyksen kokonaisharkinta Maahanmuuttovirasto oli hylännyt Irakin kansalaisten aviopuolisoiden A:n ja B:n kansainvälistä suojelua, oleskelulupaa ja oleskelulupaa koskevat hakemukset ja päättänyt käännyttää heidät kotimaahansa. Hallinto-oikeus oli hylännyt A:n ja B:n Maahanmuuttoviraston päätöksestä tekemän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kaannytyspaatoksen-jalkeen-esille-tulleet-uudet-seikat-on-otettava-huomioon-kunnes-kaannytys-on-lainvoimaisesti-ratkaistu/
15.9.2015 Oikeusuutiset

EIT: somalinaisen käännyttäminen Somaliaan ei loukkaisi Euroopan ihmisoikeussopimusta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossaan katsonut, että nuorehkon naisen käännyttäminen Somaliaan ei johtaisi kidutuksen, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kieltävän 3 artiklan loukkaukseen. Tuomio syntyi äänestyksen jälkeen, jossa kaksi tuomaria katsoi EIS 3 artiklaa loukattavan, mikäli käännytys pantaisiin täytäntöön. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case concerned the deportation of a Somali asylum-seeker. The…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eit-somalinaisen-kaannyttaminen-somaliaan-ei-loukkaisi-euroopan-ihmisoikeussopimusta/
8.5.2015 Oikeusuutiset

YLE.fi: Yksin turvapaikkaa hakevan nuoren tie kulkee yhä harvemmin Suomeen

Turvapaikkaa ei haeta Suomesta, koska perheen yhdistäminen on lähes mahdotonta. Valtaosa Eurooppaan tulevista alaikäisistä hakee turvapaikkaa Ruotsista Yksin Suomeen tulevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut reilusti viidessä vuodessa. Tänä vuonna Suomeen on tullut noin 80 alaikäistä turvapaikanhakijaa. Viime vuonna hakijoita oli pari sataa. Vuonna 2008 Suomesta haki turvapaikkaa yli 700…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/yle-fi-yksin-turvapaikkaa-hakevan-nuoren-tie-kulkee-yha-harvemmin-suomeen/
24.3.2015 Oikeusuutiset

EIT:n suuressa jaostossa sovinto nigerialaisäidin käännytystapauksessa

Tapauksessa oli kyse HIV-positiivisesta nigerialaisäidistä, jota uhkasi käännytys Nigeriaan. EIT:n jaosto oli aikaisemmin äänestyksen jälkeen katsonut, että käännytys ei loukkaisi EIS 3 tai 8 artiklaa. Suuressa jaostossa hallitus ja valittaja päätyivät sovintoon, jonka EIT hyväksyi. Valitus poistettiin asialistalta. Sovinnon mukaan hallitus myönsi valittajalle ja tämän lapsille pysyvät oleskeluluvat ja lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/eitn-suuressa-jaostossa-sovinto-nigerialaisaidin-kaannytystapauksessa/