Maasta käännytetyn ulkomaalaisen puolisolla ja alaikäisillä lapsilla oli oikeus valittaa käännytyspäätöksestä

27.10.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:121 Ulkomaalaisasia – Kansainvälisen suojelun hakemus – Hakijan käännyttäminen – Hakijan puolison ja lapsen valitusoikeus käännyttämispäätöksestä

A oli hakenut kansainvälistä suojelua toisen kerran. Maahanmuuttovirasto jätti A:n hakemuksen kansanvälisen suojelun osalta tutkimatta, hylkäsi hakemuksen ulkomaalaislain 52 §:n osalta ja käännytti A:n kotimaahansa. A:n puoliso B ja alaikäinen lapsi C valittivat hallinto-oikeuteen A:n käännyttämisestä. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta B:n ja C:n valituksen ja hylkäsi A:n valituksen. Korkein hallinto-oikeus myönsi B:lle ja C:lle valitusluvan.

Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan turvaama perhe-elämän suoja oli otettava huomioon arvioitaessa, voitiinko käännyttämispäätöksen katsoa vaikuttavan välittömästi hakijan puolison ja lapsen oikeuteen tai etuun. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että lapsen edun ja perhe-elämän suojan huomioon ottaminen tarkoitti myös sitä, että kolmannen valtion kansalaisen alaikäisellä lapsella ja puolisolla oli oikeus hakea muutosta kyseistä perheenjäsentään koskevaan Maahanmuuttoviraston päätökseen siltä osin kuin päätös koski tämän maasta poistamista. Hallinto-oikeuden päätös valituksen tutkimatta jättämisestä kumottiin.

KHO:2022:121

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments