Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
4.9.2020 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies arvostelee käräjäoikeutta liiasta salaamisesta

Oikeustoimittajat ry (jäljempänä kantelija) pyysi kantelussaan eduskun-nan oikeusasiamiestä tutkimaan, oliko Itä-Uudenmaan käräjäoikeus rikkonut oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia (YTJulkL) rikosasiassa R 19/985. Asiassa oli annettu kansliatuomio ja julkinen seloste 18.9.2019. Kantelija epäili, että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli toiminut vastoin lakia salatessaan tuomiolauselmasta tuomion lopputulokseen kuuluvia tietoja, joiden salaaminen ei kantelijan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/apulaisoikeusasiamies-arvostelee-karajaoikeutta-liiasta-salaamisesta/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta tuomareiden etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa

Oikeusministeriölle   L2023-35   Lausuntopyyntönne: Dnro VN/18066/2023, 16.6.2023 ARVIOMUISTIO TUOMAREIDEN ETÄOSALLISTUMISMAHDOLLISUUDESTA HALLINTOPROSESSISSA   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    1. Olisiko hallintoprosessissa tarpeen säännellä kokoonpanoon kuuluvan tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta suulliseen käsittelyyn? Mitkä olisivat mahdolliset hyödyt ja haitat tuomarin etäosallistumismahdollisuudesta hallintoprosessissa?   Asianajajaliitto katsoo, että asiasta on tarpeen säätää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-arviomuistiosta-tuomareiden-etaosallistumismahdollisuudesta-hallintoprosessissa/
15.2.2023 Oikeusuutiset

Markkinaoikeus katsoi Helsingin Sanomien loukanneen Kimi Räikkösen oikeutta valokuvaan – määräsi kuvan poistettavaksi ja hyvitystä maksettavaksi

MAO: A > Sanoma Media Finland Oy tekijänoikeus – teos – lehdistön lainausoikeus – päiväntapahtuma – sitaatti – uhkasakko – hyvitys A on suomalainen autourheilija ja Formula 1 (F1) sarjan maailmanmestari. Hän on sekä Suomessa että ulkomailla erittäin tunnettu ja suosittu urheilija sekä kiinnostava persoona. Hänet tunnetaan julkisuudessa varsin vakavamielisenä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/markkinaoikeus-katsoi-helsingin-sanomien-loukanneen-kimi-raikkosen-oikeutta-valokuvaan-maarasi-kuvan-poistettavaksi-ja-hyvitysta-maksettavaksi/
21.12.2022 Oikeusuutiset

Verohallinolla velvollisuus luovuttaa toimittajalle listaus ja verotustiedot verovelvollisista, jotka ovat vastustaneet verotietojensa julkaisemista

KHO:2022:146 Asiakirjajulkisuus – Julkisuusperiaate – Tietosuoja – Henkilötietojen suoja – Julkisuuslain ja yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisen suhde – Viranomaisen henkilörekisteri – Verotustietojen sähköinen luovuttaminen – Journalistinen tarkoitus – Vastustamisoikeus – Vastustamisoikeuden käyttämistä koskevan tiedon julkisuus – Viranomaisen velvollisuus laatia uusi asiakirja – Verohallinto Verohallinto oli toimittanut tiedotusvälineelle niin sanottuna mediapalveluna tuloverotuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/verohallinolla-velvollisuus-luovuttaa-toimittajalle-listaus-verovelvollisista-jotka-ovat-vastustaneet-verotietojensa-julkaisemista/
13.6.2016 Oikeusuutiset

Lakivaliokunnalta erimielinen mietintö turvapaikka-asioiden oikeusavusta

”Tarpeellisia toimenpiteitä arvioidessaan oikeusaputoimisto lähtökohtaisesti luottaa hyvää asianajajatapaa ja muita ammattieettisiä ohjeita noudattavien avustajien arvioihin siitä, että avustajan osallistuminen puhutteluun on ollut tarpeen.” Ulkomaalaiselle annettavaa oikeusapua hänen tekemäänsä kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa käsiteltäessä rajoitettaisiin säätämällä, että oikeusapuun ei kuulu avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa, jollei avustajan läsnäolo ole erityisen painavista syistä tarpeen.…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/lakivaliokunnalta-erimielinen-mietinto-turvapaikka-asioiden-oikeusavusta/
27.10.2015 Oikeusuutiset

Poliisilla oikeus saada KELAlta salassapidettäviä tietoja henkirikostutkinnassa.

Itä-Suomen HaO: Asiakirjajulkisuus – Viranomaisen tiedonsaantioikeus – Salassa pidettävä asiakirja – Virkasalaisuus – Todistamiskielto – poliisi – Oikeushyvien punninta – Kiireellisyys – Kuulematta jättäminen Hallinto-oikeus toteaa, että keskusrikospoliisi on pyytänyt Kelalta kaikkea sillä olevaa tietoa kadonneesta henkilöstä ja hänen kahdesta perheenjäsenestään. Tietopyynnön mukaan katoamiseen liittyvät olosuhteet ovat sittemmin johtaneet esitutkintaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/poliisilla-oikeus-saada-kelalta-salassapidettavia-tietoja-henkirikostutkinnassa/