Markkinaoikeus katsoi Helsingin Sanomien loukanneen Kimi Räikkösen oikeutta valokuvaan – määräsi kuvan poistettavaksi ja hyvitystä maksettavaksi

15.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

MAO: A > Sanoma Media Finland Oy tekijänoikeus – teos – lehdistön lainausoikeus – päiväntapahtuma – sitaatti – uhkasakko – hyvitys

A on suomalainen autourheilija ja Formula 1 (F1) sarjan maailmanmestari. Hän on sekä Suomessa että ulkomailla erittäin tunnettu ja suosittu urheilija sekä kiinnostava persoona. Hänet tunnetaan julkisuudessa varsin vakavamielisenä henkilönä, josta on käytetty jo vuosien ajan muun ohella nimitystä ”Jäämies” tai ”Iceman”. Yleisö haluaa saada tietoa paitsi A:n F1urasta myös hänen yksityiselämästään.

A ylläpitää tiliä Instagram-mediapalvelussa käyttäjänimellä ”a”. A:n Instagram-tili on julkinen. A käyttää Instagram-tiliään elinkeinotoiminnassaan, ja tilillä on noin 2,3 miljoonaa seuraajaa. A kuuluu Suomen seuratuimpiin brändeihin, henkilöbrändeihin ja urheilijoihin sosiaalisessa mediassa. A:lla on laajat sosiaalisen median verkostot, joiden kautta hän voi halutessaan jakaa kuviaan laajemmalle yleisölle.

Tammikuussa 2021 A on julkaissut häntä itseään esittävän valokuvan Instagram-tilinsä Stories-osiossa, jossa valokuva on ollut näkyvillä 24 tunnin ajan. Kyseessä olevan valokuvan on ottanut A:n puoliso, joka on luovuttanut oikeudet kuvaan A:lle. A:n Instagramtilin Stories-osiossa julkaistun valokuvan yhteydessä ei ole mainittu A:n puolison nimeä. Valokuvan julkaisemisessa ei ole ollut kyse kaupallisesta yhteistyöstä eli vaikuttajamarkkinoinnista.

Sanoma Media Finland Oy (jäljempänä myös Sanoma Media) on mediatalo, joka tavoittaa päivittäin lähes kaikki suomalaiset niin sanoma ja aikakauslehdissä, televisiossa, radiossa, verkossa kuin mobiilissakin. Sanoma Media julkaisee ja kustantaa muun ohella Pohjoismaiden suurinta sanomalehteä Helsingin Sanomia. Helsingin Sanomat ilmestyy paperilehtenä, minkä lisäksi Helsingin Sanomat julkaisee sisältöä ja uutisia myös verkkosivuillaan www.hs.fi.

Helsingin Sanomat on 13.1.2021 julkaissut edellä mainitun A:sta esittävän valokuvan kuvakaappauksen lehden verkkosivuilla www.hs.fi artikkelissa, jonka otsikko on ollut ”A hauskuutti seuraajiaan ja poseerasi lumesta tehdyn ’kolmannen veljen’ kanssa”. Kuvakaappauksen yhteydessä Helsingin Sanomien artikkelissa ei ole mainittu A:n puolison nimeä.

A ei ole antanut Sanoma Medialle lupaa kyseessä olevan valokuvan kopiointiin, julkaisemiseen tai käyttöön.

A on vaatinut, että markkinaoikeus

  • vahvistaa, että Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole ollut oikeutta valmistaa A:n asiakirjatodisteen 2 mukaisesta A:n tammikuussa 2021 Instagram-palvelussa julkaisemasta A:sta esittävästä kuvasta kappaleita ja että Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole oikeutta saattaa A:n asiakirjatodisteen 2 mukaisesta A:n tammikuussa 2021 Instagram-palvelussa julkaisemasta A:ta esittävästä kuvasta valmistamaansa kappaletta yleisön saataviin internetin välityksellä;
  • kieltää Sanoma Media Finland Oy:tä jatkamasta vaatimuskohdassa 1 tarkoitettua yleisön saataviin saattamista koskevaa loukkausta ja lisäksi määrää 50.000 euron sakon uhalla, että vaatimuskohdassa 1 kuvatusta kuvasisällöstä Sanoma Media Finland Oy:n valmistaman kappaleen saattaminen yleisön saataviin on lopetettava;
  • kieltää Sanoma Media Finland Oy:tä jatkamasta ja toistamasta kappaleen valmistamista vaatimuskohdassa 1 kuvatusta kuvasisällöstä sekä vaatimuskohdassa 1 kuvatusta kuvasisällöstä valmistamansa kappaleen yleisön saataviin saattamista internetin välityksellä;
  • velvoittaa Sanoma Media Finland Oy:n suorittamaan A:lle hyvityksenä 7.000 euroa viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamispäivästä

– – –

6. Asiassa on puheena olevalta osin kyse siitä, onko kanteen kohteena olevaa valokuvaa pidettävä tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitettuna teoksena vai lain 49 a §:n mukaisena valokuvana.

7. Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen. Säännöksessä mainitaan esimerkkinä suojatuista teoksista muun ohella valokuvateos. – – –

13. Edellä esitetty huomioon ottaen ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että kyseistä kanteen kohteena olevaa valokuvaa ei voida pitää tekijänsä itsenäisen luovan työn omaperäisenä tuloksena. Valokuvassa ei siten ole kyse tekijänoikeuslain 1 §:ssä tarkoitetusta valokuvateoksesta. Valokuvaa on pidettävä tekijänoikeuslain 49 a §:ssä tarkoitettuna valokuvana. – – –

16. Asiassa on ensimmäiseksi arvioitava, onko Sanoma Medialla ollut tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla oikeus kanteen kohteena olevan A:n valokuvan julkaisemiseen kyseessä olevan Helsingin Sanomien verkkoartikkelin osana.

17. Tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan julkistetuista taideteoksista saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia sanomalehteen tai aikakauskirjaan selostettaessa päiväntapahtumaa, edellyttäen ettei teosta ole valmistettu sanomalehdessä tai aikakauskirjassa toisinnettavaksi. – – –

46. Markkinaoikeus katsoo edellä todetuin perustein, että Sanoma Median kustantaman Helsingin Sanomien julkaisemassa verkkoartikkelissa ei ole ollut kysymys tekijänoikeuslain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päiväntapahtuman selostamisesta, eikä Sanoma Medialla ole siten tässä tapauksessa jo tällä perusteella ollut oikeutta A:n julkistaman valokuvan käyttämiseen nyt kyseessä olevassa verkkoartikkelissa sanotun säännöksen perusteella. – – –

48. Asiassa on tämän jälkeen vielä arvioitava, onko Sanoma Medialla ollut tekijänoikeuslain 22 §:n säännöksen nojalla oikeus kanteen kohteena olevan A:n valokuvan julkaisemiseen kyseessä olevan Helsingin Sanomien verkkoartikkelin osana.

49. Tekijänoikeuslain 22 §:n mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. – – –

69. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa asiassa Sanoma Medialla ei ole ollut yleistä sitaattioikeutta koskevan tekijänoikeuslain 22 §:n säännöksen perusteella oikeutta A:n julkistaman valokuvan julkaisemiseen nyt kyseessä olevan verkkoartikkelin osana. Lainaaminen ei ole tapahtunut hyvän tavan mukaisesti eikä tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. – – –

72. Kuten edellä on katsottu, Sanoma Medialla ei ole vetoamiensa tekijänoikeuslain 2 luvun tekijänoikeuden rajoitussäännösten perusteella ollut oikeutta julkaista A:n Instagram-tilin Storiesosiossa julkaisemasta valokuvasta ottamaansa kuvakaappausta Helsingin Sanomien verkkosivuilla artikkelissa, jonka otsikko on ollut ”A hauskuutti seuraajiaan ja poseerasi lumesta tehdyn ’kolmannen veljen’ kanssa”. Edellä todetuin tavoin asiassa on riidatonta, ettei A ole myöskään antanut Sanoma Medialle lupaa tähän menettelyyn.

73. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Sanoma Media on loukannut A:n tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista yksinoikeutta valmistamalla nyt kyseessä olevasta julkistetusta valokuvasta ainakin yhden kappaleen ja saattamalla sen yleisön saataviin nyt kyseessä olevan verkkoartikkelin osana. A:n vahvistusvaatimus eli kannevaatimus 1 on näin ollen hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevässä muodossa. – – –

92. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Sanoma Media on loukannut A:n tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaista yksinoikeutta valmistamalla kanteen kohteena olevasta valokuvasta ainakin yhden kappaleen ja saattamalla sen yleisön saataviin kyseessä olevan Helsingin Sanomien verkkoartikkelin osana. Asiassa on riidatonta, että nyt kyseessä oleva kuvakaappaus on edelleen Helsingin Sanomien verkkosivuilla. Näin ollen kappaleen valmistaminen ja kuvakaappauksen saattaminen yleisön saataviin mainitun verkkoartikkelin osana on kiellettävä jäljempänä tuomiolauselmasta tarkemmin ilmenevin tavoin. – – –

112. Asiassa esitetyn näytön perusteella ja asiaa kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että A:n hyvitysvaatimus on hyväksyttävä vaaditun mukaisena eli 7.000 euron suuruisena viivästyskorkoineen.

MAO:61/​2023

 

 

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments