Generic filters
Exact matches only
25.10.2023 Oikeusuutiset

EIT: Naistuomarien eläkeiän lasku 60 vuoteen Puolassa rikkoi sekä 6 että 14 artiklaa

In Chamber judgment in the case of Pająk and Others v. Poland (applications nos. 25226/18, 25805/18, 8378/19 and 43949/19), the European Court of Human Rights held, by a majority (5 votes to 2), that there had been: a violation of Article 6 § 1 (right of access to a court)…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/eit-naistuomarien-elakeian-lasku-60-vuoteen-puolassa-rikkoi-seka-6-etta-14-artiklaa/
5.11.2019 Oikeusuutiset

Puolan laki tuomareiden ja syyttäjien eläkeiästä on EU-oikeuden vastainen: ministerillä vapaa valta sallia virassa jatkaminen

Polish rules relating to the retirement age of judges and public prosecutors, adopted in July 2017, are contrary to EU law In today’s judgment the Court, upholds the action for failure to fulfil obligations brought by the Commission against the Republic of Poland and held that that Member State had…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/puolan-laki-tuomareiden-ja-syyttajien-elakeiasta-on-eu-oikeuden-vastainen-ministerilla-vapaa-valta-sallia-virassa-jatkaminen/
24.6.2019 Oikeusuutiset

Ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeiän alentamista koskevat säännökset Puolassa ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa

Tuomio asiassa C-619/18 komissio v. Puola Riidanalaisilla toimenpiteillä loukataan tuomareiden erottamattomuuden ja tuomioistuimen riippumattomuuden periaatteita. Ylimmästä tuomioistuimesta annettu uusi Puolan laki (jäljempänä ylimmästä tuomioistuimesta annettu laki) tuli voimaan 3.4.2018. Kyseisen lain nojalla ylimmän tuomioistuimen tuomareiden eläkeikä alennettiin 65 vuoteen. Uutta ikärajaa sovellettiin lain voimaantuloajankohdasta alkaen ja myös ennen tätä ajankohtaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/ylimman-tuomioistuimen-tuomareiden-elakeian-alentamista-koskevat-saannokset-puolassa-ovat-ristiriidassa-unionin-oikeuden-kanssa/
24.9.2018 Oikeusuutiset

Oikeusvaltioperiaate: Euroopan komissio haastaa Puolan Euroopan unionin tuomioistuimeen Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa Puolaa vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa, koska Puolan korkeinta oikeutta koskeva uusi laki loukkaa oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta. Tuomioistuinta pyydetään myös määräämään välitoimia siihen asti, että se antaa asiassa tuomion Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/oikeusvaltioperiaate-euroopan-komissio-haastaa-puolan-euroopan-unionin-tuomioistuimeen-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
21.8.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio jatkaa rikkomusmenettelyä Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on 14.8 päättänyt lähettää Puolalle perustellun lausunnon, joka koskee korkeimmasta oikeudesta annettua Puolan lakia Kyseisellä uudella lailla alennetaan Puolan korkeimman oikeuden tuomarien eläkeikä 70:stä 65 ikävuoteen. Tämän seurauksena nykyisistä 72 tuomarista 27 on vaarassa joutua eläkkeelle vastoin tahtoaan. Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä, jonka perustuslaissa määritelty…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-jatkaa-rikkomusmenettelya-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
3.7.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Euroopan komissio on eilen aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin Puolan korkeimman oikeuden 72 tuomarista 27 (eli useampi kuin joka kolmas) on vaarassa joutua pakolliselle eläkkeelle 3. heinäkuuta alkaen siksi, että korkeinta oikeutta koskevassa uudessa laissa korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikä alennetaan 70:stä 65…

https://asianajajaliitto.fi/2018/07/euroopan-komissio-oikeusvaltioperiaate-komissio-aloittaa-rikkomusmenettelyn-puolan-korkeimman-oikeuden-riippumattomuuden-suojelemiseksi/
5.12.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus sosiaaliturvaa koskevassa asiassa.

Ennakkoratkaisupyyntö – Miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä – Direktiivi 79/7/ETY – Kieltäytyminen myöntämästä valtion vanhuuseläkettä 60-vuotiaalle leikkauksella miehestä naiseksi muutetulle transsukupuoliselle henkilölle – Edellytykset sukupuolen vaihtamisen vahvistamiselle – Aiemman avioliiton mitätöimisvelvollisuutta koskeva edellytys 1.        MB on transsukupuolinen henkilö, jonka sukupuoli on korjattu miehestä naiseksi. Hän on ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-sosiaaliturvaa-koskevassa-asiassa/
10.8.2017 Oikeusuutiset

Euroopan komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan oikeuslaitokseen vaikuttavien toimien vuoksi

Euroopan komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyn Puolaa vastaan lähettämällä virallisen ilmoituksen sen jälkeen, kun Puolan virallisessa lehdessä julkaistiin laki yleisten tuomioistuinten järjestämisestä perjantaina 28. heinäkuuta Puolan viranomaisilla on kuukausi aikaa vastata viralliseen ilmoitukseen. Keskeinen oikeudellinen ongelma, jonka komissio on laissa havainnut, liittyy syrjintään sukupuolen perusteella, sillä naispuolisten ja miespuolisten tuomareiden eläkeikä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/euroopan-komissio-kaynnistaa-rikkomusmenettelyn-puolaa-vastaan-oikeuslaitokseen-vaikuttavien-toimien-vuoksi/
21.1.2016 Oikeusuutiset

STM: Urheilijan tapaturma- ja eläketurvaan muutoksia

Hallitus jatkaa urheilijoiden ansioperusteisen sosiaaliturvan asteittaista kehittämistä muutoksilla, jotka ehdotetaan tehtäväksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin Urheilijan vanhuuseläkkeen alkamista koskeva alaikäraja noudattaisi jatkossa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Muutos ei kuitenkaan koskisi ennen vuotta 1965 syntyneitä urheilijoita, joiden vanhuuseläkkeen alaikäraja säilyisi nykyisessä 65 ikävuodessa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan työeläkeuudistuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/stm-urheilijan-tapaturma-ja-elaketurvaan-muutoksia/