Generic filters
Exact matches only
3.9.2021 Oikeusuutiset

Asianajajan on omassa ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa asiassaan KHO:ssa käytettävä ulkopuolista asianajajaa, lupalakimiestä tai julkista oikeusavustajaa

KHO:2021:119 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Velvollisuus käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa – Asianajajan hakemus omassa asiassaan Asianajaja oli hakenut omaa verotustaan koskevan päätöksen purkamista. Asiassa oli ratkaistava, oliko asianajajan käytettävä häntä itseään koskevan päätöksen purkamista koskeneessa asiassa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentissa tarkoitettua…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/asianajajajan-on-omassa-ylimaaraista-muutoksenhakua-koskevassa-asiassaan-khossa-kaytettava-ulkopuolista-asianajajaa-lupalakimiesta-tai-julkista-oikeusavustajaa/
17.8.2020 Oikeusuutiset

Myös KHO:ssa tulee purkuasioissa käyttää pätevää oikeudenkäyntiasiamiestä

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Yksityishenkilö hakijana – Velvoite käyttää avustajaa tai asiamiestä – Purkuhakemuksen tutkimatta jättäminen  Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen ja hallintotuomioistuimen on päätöksen purkamista koskevassa asiassa käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan…

https://asianajajaliitto.fi/2020/08/myos-khossa-tulee-purkuasioissa-kayttaa-patevaa-oikeudenkayntiasiamiesta/
23.10.2014 Oikeusuutiset

Lupalakimies ei saa ilman asiamiestä hakea KKO:ssa ylimääräistä muutoksenhakua omassa asiassaan

KKO:2014:77 Ylimääräinen muutoksenhaku – Asiamiespakko Oikeudenkäyntiasiamies Asianosaisena oikeudenkäynnissä ollut varatuomari P vaati hovioikeuden lainvoimaisen tuomion poistamista itse laatimallaan hakemuksella. Hakemus jätettiin tutkimatta, koska P ei ollut oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaisesti käyttänyt hakemuksen laatimisessa oikeudenkäyntiasiamiestä. (Ään.) KKO:2014:77

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/lupalakimies-ei-saa-ilman-asiamiesta-hakea-kkossa-ylimaaraista-muutoksenhakua-omassa-asiassaan/