Lupalakimies ei saa ilman asiamiestä hakea KKO:ssa ylimääräistä muutoksenhakua omassa asiassaan

23.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:77

Ylimääräinen muutoksenhaku – Asiamiespakko
Oikeudenkäyntiasiamies

Asianosaisena oikeudenkäynnissä ollut varatuomari P vaati hovioikeuden
lainvoimaisen tuomion poistamista itse laatimallaan hakemuksella.
Hakemus jätettiin tutkimatta, koska P ei ollut oikeudenkäymiskaaren 15
luvun 1 §:n 4 momentin mukaisesti käyttänyt hakemuksen laatimisessa
oikeudenkäyntiasiamiestä. (Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments