Myös KHO:ssa tulee purkuasioissa käyttää pätevää oikeudenkäyntiasiamiestä

17.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Yksityishenkilö hakijana – Velvoite käyttää avustajaa tai asiamiestä – Purkuhakemuksen tutkimatta jättäminen 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen ja hallintotuomioistuimen on päätöksen purkamista koskevassa asiassa käytettävä asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettua luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitetusta purkuhakemuksesta ei ilmennyt, että purun hakijana olevaa yksityishenkilöä avustaisi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 118 §:n 5 momentin vaatimukset täyttävä asiamies tai avustaja. Hakijalle varattiin tilaisuus esittää korkeimmalle hallinto-oikeudelle tiedot hänen mahdollisesti käyttämästään avustajasta tai asiamiehestä. Hakija toimitti lisäkirjoituksia ilmoittamatta pyydettyjä tietoja. Korkein hallinto-oikeus jätti purkuhakemuksen tutkimatta.

12.8.2020/3383

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments