Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.1.2021 Oikeusuutiset

KHO arvioi edellytyksiä tutkia samassa asiassa tehty toinen purkuhakemus

KHO:2021:11 Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Toinen purkuhakemus – Tutkimatta jättäminen – Oikeusvarmuus – Unionin oikeus Yhtiö harjoitti pysäköintitoimintaa, jota varten se oli rakennuttanut pysäköintitalon. Helsingin hallinto-oikeus oli päätöksellään 13.1.2012 katsonut, ettei yhtiön harjoittama osakaspysäköintitoiminta ollut arvonlisäverolaissa tarkoitettua verollista pysäköintitoimintaa. Korkein hallinto-oikeus oli päätöksellään 9.4.2013 hylännyt…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kho-arvioi-edellytyksia-tutkia-samassa-asiassa-tehty-toinen-purkuhakemus/
20.11.2020 Oikeusuutiset

Laskutuspalveluyrityksen perimästä palkkiosta ei tullut suorittaa arvonlisäveroa

KHO:2020:123 Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen myynti – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys Osuuskunta oli laskutuspalvelua tuottava yhteisö, jonka kautta työn suorittajat voivat toimia itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Osuuskunta myi varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastasi itse oman työnsä myynnistä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/laskutuspalveluyrityksen-perimasta-palkkiosta-ei-tullut-suorittaa-arvonlisaveroa/
29.10.2020 Oikeusuutiset

Konesalipalvelu ei ollut arvonlisäverotuksessa kiinteistön vuokrausta

KHO:2020:110 Arvonlisävero – Kiinteistön vuokraus – Kiinteistöön liittyvä palvelu – Konesalipalvelu – Palvelun myyntimaa – Unionin tuomioistuimen antama ennakkoratkaisu A Oy tarjosi asiakkailleen konesalipalvelua. Palvelussa asiakkaan omistamat serverit sijoitettiin yhtiön konesaleihin, jotka oli varustettu tarvittavilla tietoliikenneyhteyksillä ja joissa muun muassa kosteus ja lämpötila oli säädelty palvelemaan servereiden käyttötarkoitusta. Palveluun kuului…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/konesalipalvelu-ei-ollut-arvonlisaverotuksessa-kiinteiston-vuokrausta/
2.10.2020 Oikeusuutiset

Tulli saattoi jatkaa syytettä veropetoksesta hovioikeudessa syyttäjän luovuttua, vaikka tulli ei ollut käyttänyt puhevaltaa käräjäoikeudessa

HelHO:2020:9 Törkeä veropetos – Tullivelka – Arvonlisävero – Valmistevero – Valittajan vastapuoli – Suomen toimivalta A oli saapunut matkakumppaninsa kanssa 5.1.2018 Suomeen Venäjältä pakettiautolla. Pakettiauto oli läpivalaistu, eikä sieltä ollut löytynyt savukkeita. A oli matkakumppaneineen suunnannut pakettiautolla Viroon ja sieltä edelleen muualle Baltiaan. A:n palatessa matkakumppaneineen Virosta Suomeen pakettiautosta oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tulli-saattoi-jatkaa-syytetta-veropetoksesta-hovioikeudessa-syyttajan-luovuttua-vaikka-tulli-ei-ollut-kayttanyt-puhevaltaa-karajaoikeudessa/
26.9.2020 Oikeusuutiset

Avokonttoritilan vuokraus oheispalveluineen oli arvonlisäverollista, lukollisen toimistohuoneen vuokraus oheispalveluineen oli verotonta

KHO:2020:99 Arvonlisävero – Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaminen – Työpisteen vuokraus – Lukollisen toimistotilan vuokraus – Oheishyödykkeet – Yhteistoimistopalvelu – Palvelukokonaisuus – Liittymisperiaate A Oy tarjosi yhteistoimistopalveluja, joissa asiakas voi varata käyttöönsä yhden tai useamman joko nimetyn tai nimeämättömän työpisteen avotilassa. Nimeämättömän työpisteen voi varata joko päivä- tai kuukausimaksua vastaan ja nimetyn…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/avokonttoritilan-vuokraus-oheispalveluineen-oli-arvonlisaverollista-lukollisen-toimistohuoneen-vuokraus-oheispalveluineen-oli-verotonta/
10.7.2020 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeuden ratkaisu epäaidon factoringrahoituksen arvonlisäverokohtelusta

Helsingin HAO: Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luotonanto Yhtiö myi niin sanottua epäaitoa factoring-palvelua, jossa yhtiön asiakas siirsi yhtiölle myyntisaamisensa ja yhtiö maksoi asiakkaalle siirrettyä myyntisaamista vastaavan summan palvelusta perityllä vastikkeella vähennettynä. Yhtiö peri asiakkailtaan vastikkeena palvelusta saatavan määrään perustuvan prosentuaalisen korvauksen eli provision…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/hallinto-oikeuden-ratkaisu-epaaidon-factoringrahoituksen-arvonlisaverokohtelusta/
30.6.2020 Oikeusuutiset

Toisesta jäsenvaltiosta olevalle hissien asennusyritykselle muodostui tänne kiinteä toimipaikka

Helsingin HAO: Rekisteröinti arvonlisäveroasiassa – Kiinteän toimipaikan muodostuminen – Hissien asennustoiminta – Urakointikohteiden kesto Toiseen jäsenvaltioon sijoittautunut yhtiö oli toiminut Suomessa B Oy:n aliurakoitsija ja myynyt B Oy:lle hissien asennuspalvelua Suomessa. Yhtiön asennustoiminta oli alkanut Suomessa toukokuussa 2017 ja kestänyt siitä lähtien yhtäjaksoisesti koko vuoden 2018. Yksittäisen asennuksen kesto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/toisesta-jasenvaltiosta-olevalle-hissien-asennusyritykselle-muodostui-tanne-kiintea-toimipaikka/
16.12.2019 Oikeusuutiset

Hallintolainkäytössä saa esittää vastaselitysvaiheessa uuden oikeusperusteen aiemmin esitetylle vaatimukselle

KHO:2019:158 Oikeudenkäyntimenettely – Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Laboratoriopalvelut – Näytteen analysointi – Jura novit curia – Uusi valitusperuste A Oy, jolla oli yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukainen lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen, ylläpiti verkkopalvelua, johon kirjautumalla yksityishenkilön oli mahdollista ostaa haluamansa analyysi veri-…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hallintolainkaytossa-saa-esittaa-vastaselitysvaiheessa-uuden-oikeusperusteen-aiemmin-esitetylle-vaatimukselle/
3.12.2019 Oikeusuutiset

Vilpistä seurannut luotettavan selvityksen puute merkitsi estettä marginaaliverotusmenettelyn käyttämiselle, kyseessä törkeä veropetos.

KKO:2019:105 Veropetos – Törkeä veropetos – Vahingonkorvaus A oli harjoittanut käytettyjen ajoneuvojen kauppaa. A oli soveltanut marginaaliverotusmenettelyä siihen osaan kaupoista, jonka hän oli merkinnyt kirjanpitoon. Pääosan kaupoista A oli jättänyt merkitsemättä kirjanpitoon eikä ollut siltä osin noudattanut marginaaliverotusmenettelyä koskevia vaatimuksia kirjanpitokäsittelystä sekä lasku- ja tositemerkinnöistä. A:n syyksi luettiin muun ohella…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/vilpista-seurannut-luotettavan-selvityksen-puute-merkitsi-estetta-marginaaliverotusmenettelyn-kayttamiselle-kyseessa-torkea-veropetos/
28.8.2019 Oikeusuutiset

Arvioverotuksen edellytyksenä on, että on selvää, että ilmoitettu suoritettavan ALV:n määrä on liian vähäinen

KHO:2019:105 Arvonlisävero – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpidosta puuttuva myynti – Arviolaskelma – Näytön arviointi – Ravintolatoiminta Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko ravintolatoimintaa harjoittaneen A Oy:n alkoholijuomien myynnistä suoritettavan arvonlisäveron määrä tilikaudelta 1.7.2013–30.6.2014 ja ajanjaksolta 1.7.–31.12.2014 tullut määrätä arvioimalla. Arvioverotus tulee lain mukaan kysymykseen paitsi silloin, kun veron…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/arvioverotuksen-edellytyksena-on-etta-on-selvaa-etta-ilmoitettu-suoritettavan-alvn-maara-on-liian-vahainen/