Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.9.2022 Oikeusuutiset

Yhtiön perustaminen kilpailijan kanssa ei ollut peruste välittömästi purkaa kauppaedustajasopimus – kyse kuitenkin irtisanomisperusteesta

Vaa­HO:2022:11 Kauppaedustaja – Sopimuksen purkaminen – Sopimuksen tulkinta – Hyvitys – Provisio – Arvonlisävero Asiassa oli kysymys siitä, oliko B Oy:llä 3.4.2018 oikeus purkaa 9.11.1990 lukien voimassa ollut piirimyynti- eli edustussopimus sen johdosta, että kauppaedustajana toimineen A Oy:n hallituksen puheenjohtaja C oli perustanut uuden yrityksen D Oy:n ilmoittamatta siitä päämiehelleen…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/yhtion-perustaminen-kilpailijan-kanssa-ei-ollut-peruste-valittomasti-purkaa-kauppaedustajasopimus-kyse-kuitenkin-irtisanomisperusteesta/
23.6.2022 Oikeusuutiset

Sähkösavukkeissa käytettävät makunesteet eivät kuulu alennetun ALV-kannan piiriin

KHO:2022:78 Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Makuneste – Sähkötupakointi – Verotuksen neutraalisuuden periaate A Oy:n liiketoiminta muodostui pääasiassa sähkösavukkeiden, aromitiivisteiden (makunesteet), akkujen ja muiden sähkötupakointiin liittyvien tarvikkeiden myynnistä kuluttaja-asiakkaille. Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:n myymiin makunesteisiin sovellettava arvonlisäverolain 85 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua elintarvikkeille…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/sahkosavukkeissa-kaytettavat-makunesteet-eivat-kuulu-alennetun-alv-kannan-piiriin/
13.6.2022 Oikeusuutiset

Alennuksiin ravintoloissa oikeuttavan opaskirjan myyntiin ei sovellettu alennettua arvonlisäverokantaa

KHO:2022:68 Arvonlisävero – Verollinen myynti – Alennettu verokanta – Kirja – Ravintolaopas – Oikeus alennukseen A Oy myi ravintolaopasta, joka koostui pääosin ravintoloita koskevista lyhyistä esittelyistä, yhteystiedoista ja aukioloajoista. Ravintolaoppaan myyntihinta kuluttajille oli 38 euroa. Kuluttaja sai oppaassa todetun alennuksen siinä mukana olevissa ravintoloissa ostamalla oppaan ja esittämällä sen ravintolassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/alennuksiin-ravintoloissa-oikeuttavan-opaskirjan-myyntiin-ei-sovellettu-alennettua-arvonlisaverokantaa/
28.3.2022 Oikeusuutiset

KHO: Sopimusta oli pidettävä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamista koskevana liiketoimena – vuokramaksuista oli maksettava arvonlisäveroa

KHO:2022:40 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Kiinteistön myynti vai vuokraus – Lunastusoptio – Sopimuksen tarkoitus – Liiketoimen taloudellinen ja kaupallinen todellisuus A Oy oli tehnyt vuokranantajana vuokrasopimuksen, jonka kohteena oli teollisuusrakennus maapohjineen. Vuokran määrässä otettiin huomioon rakennuksen 450 000 euron hankintahintaan perustuva niin sanottu pääoman lyhennysosuus, pääomakululle laskettava korko…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kho-sopimusta-oli-pidettava-kiinteiston-kayttooikeuden-luovuttamista-koskevana-liiketoimena-vuokramaksuista-oli-maksettava-arvonlisaveroa/
9.3.2022 Oikeusuutiset

Veropetos kohdistui myös arvonlisäveroon, kun Suomeen tuotiin toisesta EU-maasta sinne kolmannesta maasta salakuljetettuja savukkeita

KKO:2022:12 Veropetos – Törkeä veropetos – Arvonlisävero – Euroopan unionin oikeus A oli tuonut Suomeen toisesta EU:n jäsenvaltiosta savukkeita, jotka oli salakuljetettu sinne unionin tulli- ja veroalueen ulkopuolelta. Savukkeet oli veron välttämistarkoituksessa jätetty Tullille ilmoittamatta. Hovioikeus oli tuominnut A:n törkeästä veropetoksesta vältetyn valmisteveron ja tullivelan osalta mutta hylännyt syytteen arvonlisäveron…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/veropetos-kohdistui-myos-arvonlisaveroon-kun-suomeen-tuotiin-toisesta-eu-maasta-sinne-kolmannesta-maasta-salakuljetettuja-savukkeita/
8.3.2022 Oikeusuutiset

Teleliittymän sulkemisen estämiseksi peritystä maksusta oli maksettava arvonlisävero

KHO:2022:32 Arvonlisävero – Verollinen myynti – Vahingonkorvaus – Rahoituspalvelu – Luotonanto ja muu rahoituksen järjestäminen – Maksusopimus – Liittymän auki pitäminen A Oy myi asiakkailleen verollisena liiketoimintana puhelin- ja muita liittymäpalveluja. Yhtiön liittymäasiakas voi tehdä yhtiön kanssa maksusopimuksen tilanteessa, jossa yhtiön normaalien sopimus- ja maksuehtojen mukainen liittymäpalveluja koskeva lasku oli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/teleliittyman-sulkemisen-estamiseksi-peritysta-maksusta-oli-maksettava-arvonlisavero/
7.2.2022 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisu ns. epäaidon factoringtoiminnan arvonlisäverollisuudesta

KHO:2022:17 Arvonlisävero – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Epäaito factoring – Rahoituspalvelu – Luoton antaminen – Saamisten periminen – Liittymisperiaate A Oy harjoitti niin sanottua epäaitoa factoringtoimintaa, jossa yhtiön asiakas siirsi yhtiölle myyntisaamisensa ja yhtiö maksoi asiakkaalleen siirrettyä myyntisaamista vastaavan summan palvelusta perityllä vastikkeella vähennettynä. Myyntisaamiset toimivat yhtiön asiakkaalleen maksaman määrän…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/khon-ratklaisu-ns-epaaidon-factoringtoiminnan-arvonlisaverollisuudesta/
4.6.2021 Oikeusuutiset

Vakuutusmeklarin palveluihin kuulunut neuvonta korvausasiassa ei ollut arvonlisäverovapaata

KHO: Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Vakuutuspalvelun välitys – Liittymisperiaate – Vakuutusmeklari – Asiakkaan avustaminen vahinkoasioissa  A Oy oli vakuutusmeklaritoimintaa harjoittava yritys. Yhtiö selvitti asiakkaan riskit ja vakuutustarpeen ja vakuutusten kilpailuttamisen kautta välitti asiakkaalle tämän tarpeita vastaavan vakuutuksen. Toimeksiantosopimukseen sisältyivät myös asiakkaan avustaminen vahinkoasioissa. Asiakkaan avustamiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/vakuutusmeklarin-palveluihin-kuulunut-neuvonta-korvausasiassa-ei-ollut-arvonlisaverovapaata/
9.4.2021 Oikeusuutiset

Verotuspäätös voitiin perustella viittaamalla verotarkastuskertomukseen

KHO: Arvonlisävero – Veron maksuunpano – Verohallinnon päätöksen perusteleminen – Verotarkastuskertomus päätöksen liitteenä Verohallinto oli 16.4.2018 tehnyt arvonlisäveroa koskevat maksuunpanopäätökset verokausilta 12/2015 ja 12/2016. Päätösten perusteluina oli ilmoitettu, että ne perustuivat 16.4.2018 hyväksyttyyn verotarkastukseen, josta laadittu verotarkastuskertomus oli päätösten liitteenä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko mainitut maksuunpanopäätökset perusteltu arvonlisäverolain 219…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/verotuspaatos-voitiin-perustella-viittaamalla-verotarkastuskertomukseen/
20.1.2021 Oikeusuutiset

KHO arvioi edellytyksiä tutkia samassa asiassa tehty toinen purkuhakemus

KHO:2021:11 Arvonlisävero – Pysäköintitoiminta – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Toinen purkuhakemus – Tutkimatta jättäminen – Oikeusvarmuus – Unionin oikeus Yhtiö harjoitti pysäköintitoimintaa, jota varten se oli rakennuttanut pysäköintitalon. Helsingin hallinto-oikeus oli päätöksellään 13.1.2012 katsonut, ettei yhtiön harjoittama osakaspysäköintitoiminta ollut arvonlisäverolaissa tarkoitettua verollista pysäköintitoimintaa. Korkein hallinto-oikeus oli päätöksellään 9.4.2013 hylännyt…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/kho-arvioi-edellytyksia-tutkia-samassa-asiassa-tehty-toinen-purkuhakemus/