KHO arvioi maalämpölaitoksen elinkaarisopimuksen ALV-kohtelua

21.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:18 Arvonlisävero – Palvelun myynti – Rakentamispalvelu – Kokonaishoitopalvelu – Elinkaarisopimus – Maalämpölaitos – Laitoksen lunastaminen

A Oy myi lämmitysenergiaratkaisuja toteuttamalla elinkaarisopimuksella maalämpölaitoksia asiakkaiden omistamilla tai hallitsemilla kiinteistöillä. Maalämpöjärjestelmä tuotti lämpöenergiaa asiakkaan kiinteistön tarpeisiin. Elinkaarisopimuksen perusteella yhtiö vastasi maalämpölaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja operoinnista sopimuksen voimassaoloajan. Elinkaarisopimusten tavoiteltu kesto oli 20–30 vuotta. Sopimuksen mukaisen määräajan päättymisen jälkeen sopimus jatkui toistaiseksi voimassa olevana, ellei asiakas lunastanut maalämpölaitosta. Maalämpölaitoksen lunastaminen voi tapahtua aikaisintaan 10 vuoden kuluttua sen valmistumisesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi maalämpölaitoksen suunnittelun, urakoinnin, ylläpidon ja operoinnin sisältävän elinkaarisopimuksen muodostavan palvelukokonaisuuden. Maalämpölaitoksen ylläpidon ja operoinnin sisältämää myyntiä ei ollut pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna rakentamispalvelun myyntinä. Kun elinkaarisopimuksen muodostaman palvelukokonaisuuden lisäksi otettiin huomioon sopimuksen pitkä kesto ja sen jatkuvuus sekä pitkän sopimuskauden aikana tarkentuva vastikkeen määrä, elinkaarisopimuksella toteutettavaa myyntiä oli pidettävä arvonlisäverolain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kokonaishoitopalveluna. Maalämpölaitoksen lunastusta ei ollut arvioitava arvonlisäverotuksessa elinkaarisopimuksen mukaisesta kokonaishoitopalvelusta erillisenä ja itsenäisenä suorituksena.

Elinkaarisopimuksen perusteella veloitettavaa korvausta oli siten pidettävä vastikkeena arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta sekä elinkaarisopimuksen voimassaoloaikana veloitettavan korvauksen että lunastuksen yhteydessä veloitettavan lunastuskorvauksen osalta.

KHO:2023:18

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments