Generic filters
Exact matches only
11.12.2015 Oikeusuutiset

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano loppusuoralla

Valtioneuvosto antoi torstaina 10.12. asetuksen ammattipätevyyden tunnustamisesta, joka sisältää tarkemmat säännökset tunnustamishakemuksen liitteistä ja korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta Lisäksi valtioneuvosto antoi asetuksen ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista ja asetukset ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen maksuasetusten muuttamisesta. Asetukset liittyvät tasavallan presidentin vahvistamaan lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta ja lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/opetus-ja-kulttuuriministerio-ammattipatevyysdirektiivin-muutosten-kansallinen-taytantoonpano-loppusuoralla/
11.12.2023 Oikeusuutiset

Neuvosto-Virossa suoritettu varhaiskasvatusalan tutkinto tunnustettiin lastentarhanopettajan ammattipätevyyttä osoittavaksi

KHO:2023:115 Ammattipätevyyden tunnustaminen – Lastentarhanopettajan ammatti – Säännelty ammatti – Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suoritettu tutkinto – Säännelty ammatillinen koulutus – Saavutetut oikeudet A oli hakenut lastentarhanopettajan ammattipätevyyden tunnustamista Suomessa. Hän oli liittänyt hakemukseensa muun ohella todistuksen vuonna 1980 Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suorittamastaan varhaiskasvatusalan tutkinnosta. Saatuaan Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/neuvosto-virossa-suoritettu-varhaiskasvatusalan-tutkinto-tunnustettiin-lastentarhanopettajan-ammattipatevyytta-osoittavaksi/
14.4.2021 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua mm. siitä onko Viron neuvostotasavallassa suoritettu tutkinto suoritettu EU:n ulkopuolisessa valtiossa

KHO:2021:42 Ennakkoratkaisupyyntö – Ammattipätevyysdirektiivi – Ammattipätevyyden tunnustaminen – Lastentarhanopettajan ammatti – Säännelty ammatti – Pätevyystodistus – Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suoritettu tutkinto – Kolmannessa maassa hankittu ammattipätevyys Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ratkaistavana, onko kansallinen viranomainen (Opetushallitus) voinut hylätä A:n hakemuksen, joka koskee lastentarhanopettajan ammattipätevyyden tunnustamista. A on hakenut ammattipätevyyden tunnustamista Viron sosialistisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-mm-siita-onko-viron-neuvostotasavallassa-suoritettu-tutkinto-suoritettu-eun-ulkopuolisessa-valtiossa/
29.10.2020 Oikeusuutiset

KHO pyytää ennakkoratkaisua psykoterapeutin ammattinimikkeen käytöstä

KHO:2020:109 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Ammattipätevyysdirektiivi – Terveydenhuollon ammattihenkilö – Oikeus käyttää ammattinimikettä – Psykoterapeutti A oli hakenut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikesuojattua ammattinimikettä. Hän oli liittänyt hakemukseensa muun ohella Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan yliopiston myöntämän tutkintotodistuksen. Valvira oli päätöksellään hylännyt A:n hakemuksen, koska Valvira…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/kho-pyytaa-ennakkoratkaisua-psykoterapeutin-ammattinimikkeen-kaytosta/
31.5.2017 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

Dnro 32/2017 Lausuntopyyntönne: LVM/905/03/2017 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LIIKENTEEN PALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Kiitämme tilaisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta asiasta. Lakiesitysluonnoksen tavoitteena on koota yhteen lakiin eri liikennemuotojen markkinasääntely mahdollistamaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi. Keskeistä uudistuksessa on rekisteritietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-liikenteen-palveluista-annetun-lain-muuttamiseksi/
15.10.2014 Oikeusuutiset

Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä laskenut – erityisesti pahoinpitelyt yleisillä paikoilla vähentyneet

Poliisin tilastojen mukaan tämän vuoden tammi-syyskuussa kaikkien rikosten määrä oli yli 8 prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisille ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 600 000 rikosta Väkivaltarikollisuus väheni prosentuaalisesti eniten. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten vähenivät yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyrikokset, 10,8 prosenttia. Yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/poliisille-ilmoitettujen-rikosten-maara-laskenut-erityisesti-pahoinpitelyt-yleisilla-paikoilla-vahentyneet/