Opetus- ja kulttuuriministeriö: Ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen täytäntöönpano loppusuoralla

11.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto antoi torstaina 10.12. asetuksen ammattipätevyyden tunnustamisesta, joka sisältää tarkemmat säännökset tunnustamishakemuksen liitteistä ja korvaavista toimenpiteistä eli sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta

Lisäksi valtioneuvosto antoi asetuksen ulkomailla
suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista ja asetukset ammattikorkeakoulujen ja
yliopistojen maksuasetusten muuttamisesta.

Asetukset liittyvät tasavallan presidentin vahvistamaan lakiin ammattipätevyyden tunnustamisesta ja
lakiin ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta.
Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2016. Lainsäädäntö liittyy EU:n
ammattipätevyysdirektiiviin tehtyjen muutosten kansalliseen täytäntöönpanoon.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments