Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
30.7.2020 Oikeusuutiset

EU:n syyttäjänvirasto (EPPO): neuvosto nimitti Euroopan syyttäjät

Neuvosto nimitti tänään Euroopan syyttäjänviraston Euroopan syyttäjät. EU:n neuvosto nimitti Euroopan syyttäjäviraston Euroopan syyttäjät, Suomesta nimitettiin Harri Tiesmaa. Frédéric Baab Cătălin-Laurențiu Borcoman Jaka Brezigar Danilo Ceccarelli Gatis Doniks Yvonne Farrugia Teodora Georgieva Daniëlle Goudriaan Petr Klement Tomas Krušna Tamara Laptoš Katerina Loizou Ingrid Maschl-Clausen José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eun-syyttajanvirasto-eppo-neuvosto-nimitti-euroopan-syyttajat/
4.4.2020 Oikeusuutiset

Eduskunnan lakivaliokunnan kannanotto oikeudenhoidon turvaamisesta koronavirusepidemian aikana

Lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä, Syyttäjälaitokselta ja Tuomioistuinvirastolta selvitykset siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty oikeudenhoidon turvaamiseksi koronavirusepidemian aikana.  Tuomioistuinviraston mukaan tuomioistuimille on annettu suositusluonteisia ohjeita, joiden pääviesti on, että kaikki tuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat tulisi tässäkin tilanteessa pyrkiä hoitamaan, kuitenkin siten, ettei henkilökunnan ja asian osaisten terveyttä vaaranneta altistamalla heitä koronavirustartunnoille.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eduskunnan-lakivaliokunnan-kannanotto-oikeudenhoidon-turvaamisesta-koronavirusepidemian-aikana/
2.4.2020 Tiedotteet

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä

Asianajajaliitto on 2.4.2020 esittänyt nämä kannanotot Tuomioistuinvirastolle pyynnöin toimittaa ne kaikille tuomioistuimille sekä lisäksi Syyttäjälaitokselle ja Poliisihallitukselle. Tuomioistuinten tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa Tuomioistuimien tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä jatkuu myös poikkeusoloissa. Asianajajakunnan käsityksenä on, että poikkeavat olot nimenomaan lisäävät oikeudellisten konfliktien määrää ja näin ollen myös tuomioistuinten ratkaistavia juttuja. Oikeusturvaa on saatava…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/suomen-asianajajaliiton-ehdotukset-riita-ja-rikosasioiden-kasittelyn-jarjestamisesta-koronapandemian-aikana-ja-suositukset-etayhteyksien-kayttamisesta/
1.10.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos uudistui

Syyttäjälaitos aloitti toimintansa yhtenä virastona 1.10.2019. Uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto koostuu valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa. Erikoissyyttäjäjärjestelmää uudistamalla pyritään varmistamaan, että kaikkein vaativimmat rikosasiat hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi pyritään huolehtimaan, että erikoissyyttäjien osaamista hyödynnetään laajasti syyttäjälaitoksessa ja että syyttäjälaitoksen asiantuntemus ja tilannekuva…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/syyttajalaitos-uudistui/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi lokakuun 2019 alusta

Virasto muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Syyttäjälaitoksen organisaatiota muutetaan siten, että nykyisestä Valtakunnansyyttäjänvirastosta ja sen alaisuudessa toimivista syyttäjänvirastoista muodostetaan yksi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Uudistuksen tavoitteena on parantaa syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksiä ja tehostaa toimintaa. Valtakunnallinen rakenne antaa aiempaa paremmat edellytykset johtaa syyttäjälaitosta kokonaisuutena sekä käyttää ja jakaa resursseja joustavasti. Samalla…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/syyttajalaitos-organisoidaan-yhdeksi-virastoksi-lokakuun-2019-alusta/
11.1.2018 Oikeusuutiset

Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa

Tarkoituksena on pienillä syyttäjäresursseilla hoitaa suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille. Syyttäjälaitos organisoidaan siten, että se toimii 1.9.2018 alkaen yhtenä virastona. Osana uudistusta syyttäjälaitos ottaa käyttöön uuden erityisen rikosasioiden nopean käsittelyn. Uudessa menettelyssä tarkoituksena on, että pienillä syyttäjäresursseilla hoidetaan suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/uusi-rikosasioiden-nopea-kasittely-kayttoon-syyttajalaitoksessa/
21.6.2017 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitoksen uudistamista koskeva ehdotus valmiiksi

Työryhmän ehdotuksen mukaan muodostettaisiin uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto. Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa syyttäjälaitoksen organisaation uudistamiseksi. Oikeusministeriö linjasi vuonna 2016,että syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta. Tavoitteena on keventää syyttäjälaitoksen hallintoa ja parantaa mahdollisuuksia yhtenäistää syyttäjätoimintoja koko maassa. Muutoksella ei ole vaikutusta toimipaikkojen tai henkilöstön määrään. Nykyisin syyttäjälaitos muodostuu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/syyttajalaitoksen-uudistamista-koskeva-ehdotus-valmiiksi/
24.5.2016 Oikeusuutiset

Syyttäjälaitos yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta

Uuteen syyttäjälaitokseen tulee keskushallintoyksikkö nykyisen Valtakunnansyyttäjänviraston tilalle sekä neljä alueellista yksikköä. Syyttäjälaitos organisoidaan yhdeksi virastoksi vuoden 2018 alusta lukien. Uudistus valmistellaan oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin tekemän linjauksen pohjalta ja asiaa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2017 Uuteen syyttäjälaitokseen tulee keskushallintoyksikkö nykyisen Valtakunnansyyttäjänviraston tilalle sekä neljä alueellista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/syyttajalaitos-yhdeksi-virastoksi-vuoden-2018-alusta/
13.3.2014 Oikeusuutiset

OM: Rikos- ja riita-asioiden käsittely muuttuu vähitellen sähköiseksi – Tietojärjestelmän toimittaja valittu

Accenture Oy on valittu syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankkihankkeeseen (AIPA) kuuluvan tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toimintojen toteuttajaksi Accenture toimii myös järjestelmäintegraattorina, joten se vastaa siitä, että eri kokonaisuuksina rakennettavan järjestelmän osat toimivat saumatta yhteen. Aineistopankin käyttöönotto alkaa rikosasioista. Käräjäoikeudet ryhtyvät vuoden 2015 loppupuolella käsittelemään sähköisesti vangitsemisasioita ja muita pakkokeinoasioita. Samaan aikaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/om-rikos-ja-riita-asioiden-kasittely-muuttuu-vahitellen-sahkoiseksi-tietojarjestelman-toimittaja-valittu/