AIPA-järjestelmä otettiin käyttöön rikosasioissa

27.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

AIPA- jär­jes­tel­män val­ta­kun­nal­li­nen käyt­töön­ot­to ri­ko­s­asioi­den kä­sit­te­lys­sä ta­pah­tui tä­nään 27.5.2024. Käyt­töön­ot­toa on edel­tä­nyt noin kah­den kuu­kau­den mit­tai­nen pi­lo­toin­ti­jak­so kol­mes­sa kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Jär­jes­tel­mä on otet­tu jo ai­em­min käyt­töön muis­sa asia­ryh­mis­sä.

Merkittävä käyttöönotto, mutta ei kehittämisen päätös

Tämä valtakunnallinen käyttöönotto on AIPA-hankkeen suurin. Nyt käyttöönotettavia uusia toiminnallisuuksia alettiin kehittää jo vuonna 2019 ja pitkää kehitysjaksoa seurasi perusteellinen testaus ennen pilotin aloittamista. Myös tuomioistuimissa käyttöönottoon on valmistauduttu huolella toimintatapoja uudistamalla ja henkilöstöä kouluttamalla. Käräjäoikeuksien ohella myös hovioikeudet ja korkein oikeus alkavat nyt käyttää AIPA-järjestelmää.

Syyttäjät käyttävät edelleen rikosasioissa vanhaa asianhallintajärjestelmää ja yksittäisen asian käsittely siirtyy AIPA-järjestelmään, kun se lähetetään syyttäjältä käräjäoikeudelle. Myös syyttäjien siirtyminen AIPAn käyttöön on kuitenkin jo lähellä. Syyttäjätoiminnot sisältävän version toteutus on valmistunut, mutta se on vielä testattava huolellisesti ennen käyttöönottoa. Tavoite syyttäjien käyttöönotolle on vuoden 2024 lopulla.

AIPA-järjestelmän kehittäminen ei tule päättymään tähänkään, vaan järjestelmän toimintoja tullaan laajentamaan ja parantamaan jatkuvasti. Käyttökokemuksista saadulla palautteella on keskeinen rooli järjestelmän jatkokehityksessä. Kehittämisestä vastaavat yhteistyössä Tuomioistuinvirasto, Syyttäjälaitos ja Oikeusrekisterikeskus.

Takana pitkä hanke

AIPA-hanke alkoi oikeusministeriössä vuonna 2010 esivalmistelulla. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin lainkäyttötyön digitalisaatio yleisissä tuomioistuimissa ja Syyttäjälaitoksessa sekä uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentaminen tukemaan uutta työtapaa. Tavoitteidensa mukaisesti AIPA-järjestelmää on kehitetty niin, että sen avulla lainkäyttöasiat hoidetaan kokonaisuudessaan sähköisesti vireille tulosta ratkaisemiseen ja arkistointiin saakka.

AIPA-järjestelmän toteuttaminen aloitettiin vuonna 2014. Järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtui loppuvuodesta 2016, kun aloitettiin syyttäjien summaaristen sakkoasioiden pilotointi. Tämän jälkeen järjestelmä käyttö laajentui vaiheittain käräjäoikeuksien hakemus- ja riita-asioihin sekä osaan pakkokeinoasioista. Vuonna 2020 hanke siirtyi oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastoon ja hanke päättyy 30.6.2024.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments