Generic filters
Exact matches only
11.12.2023 Oikeusuutiset

Neuvosto-Virossa suoritettu varhaiskasvatusalan tutkinto tunnustettiin lastentarhanopettajan ammattipätevyyttä osoittavaksi

KHO:2023:115 Ammattipätevyyden tunnustaminen – Lastentarhanopettajan ammatti – Säännelty ammatti – Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suoritettu tutkinto – Säännelty ammatillinen koulutus – Saavutetut oikeudet A oli hakenut lastentarhanopettajan ammattipätevyyden tunnustamista Suomessa. Hän oli liittänyt hakemukseensa muun ohella todistuksen vuonna 1980 Viron sosialistisessa neuvostotasavallassa suorittamastaan varhaiskasvatusalan tutkinnosta. Saatuaan Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/neuvosto-virossa-suoritettu-varhaiskasvatusalan-tutkinto-tunnustettiin-lastentarhanopettajan-ammattipatevyytta-osoittavaksi/
30.10.2023

Sodan oikeussääntöjä on kunnioitettava

Terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksestä käynnistynyt konflikti ja erityisesti Gazassa viime vuorokausien aikana kiihtyneet Israelin sotatoimet uhkaavat jo koko Lähi-idän turvallisuutta ja samalla maailmanrauhaa. Tuomitsemme kaikki siviileihin kohdistetut sotatoimet Israelissa ja Gazassa – kostotoimenpiteet on keskeytettävä ja rauha saavutettava. Sotarikokset on tutkittava ja saatettava riippumattomien tuomioistuinten ratkaistavaksi. Kansainvälisen yhteisön jakaman yleisen käsityksen…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/sodan-oikeussaantoja-on-kunnioitettava/
19.6.2023 Oikeusuutiset

Brittien kokemaa EU-kansalaisuuden menettämistä koskevat kanteet EU-tuomioistuimessa hylättiin

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-499/21 P | Silver ym. v. neuvosto, C-501/21 P | Shindler ym. v. neuvosto ja C-502/21 P | Price v. neuvosto Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kanteet, joilla he ovat riitauttaneet sen, että he ovat menettäneet oikeutensa unionin kansalaisina Brexitin seurauksena, hylätään lopullisesti Unionin kansalaisen aseman menettäminen ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/brittien-kokemaa-eu-kansalaisuden-menettamista-koskevat-kanteet-eu-tuomioistuimessa-hylattiin/
15.2.2023

Hyödynnä maksuton Ethics for Lawyers -kurssi

Nyt on saatavilla maksutonta koulutusta etiikasta, jonka hyödyntämistä suosittelen ihan kaikille asianajajille. On tärkeää ymmärtää eettisten periaatteiden merkitys päivittäisessä työssä osana oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaamista. Itse sain mahdollisuuden osallistua Suomen Asianajajaliiton edustajana Euroopan neuvoston ja Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE:n yhdessä järjestämään asianajajien etiikkaa koskevaan kurssiin – Ethics for Lawyers. Kurssi…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/hyodynna-maksuton-ethics-for-lawyers-kurssi/
9.12.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle Dnro L2022-78 Lausuntopyyntönne: Dnro VN/32728/2022, 2.12.2022 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE SÄHKÖALAN JA FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN ALAN VÄLIAIKAISIA VOITTOVEROJA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohta on oikeusvaltion turvaaminen. Lausunnoissaan Asianajajaliitto pyrkii…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-sahkoalan-ja-fossiilisten-polttoaineiden-alan-valiaikaisia-voittoveroja-koskevaksi-lainsaadannoksi/
16.3.2022 Oikeusuutiset

Euroopan neuvosto: Venäjän ei tule enää jatkaa neuvoston jäsenenä. Ero voimaan välittömästi.

Council of Europe leaders make joint statement on the exclusion of the Russian Federation from the Council of Europe The Italian Minister for Foreign Affairs and International Cooperation and Chair of the Council of Europe’s Committee of Ministers, Luigi Di Maio, the President of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/euroopan-neuvosto-venajan-ei-tule-enaa-jatkaa-neuvoston-jasenena/
24.2.2022

Ukrainan sota on myös oikeusvaltion kriisi

EU:n oikeusvaltiokeskustelun keskiössä suurimpana huolena on viime aikoina ollut Itä-Euroopan perus- ja ihmisoikeustilanne sekä erityisesti oikeuslaitoksen riippumattomuus. Esiin on nostettu myös kysymys, voiko maissa, joissa EU:n oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta, toteutua myöskään asianajajakunnan riippumattomuus. EU:n rajanaapurin ja jäsenyyttäkin pohtineen Ukrainan kriisi on nostanut esille kuitenkin vielä suurempia kansainvälisoikeudellisia ja oikeusvaltiollisia huolenaiheita,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/ukrainan-sota-on-myos-oikeusvaltion-kriisi/
23.2.2022 Oikeusuutiset

Oikeudenmukainen ja kestävä talous: Komissio edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamista globaaleissa arvoketjuissa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Ehdotuksella pyritään edistämään yritysten kestävää ja vastuullista toimintaa globaaleissa arvoketjuissa. Yrityksillä on keskeinen rooli kestävien talouksien ja yhteiskuntien rakentamisessa. Niitä vaaditaan tunnistamaan niiden toiminnasta aiheutuvat kielteiset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja tarvittaessa ehkäisemään tai eliminoimaan ne taikka hillitsemään niitä.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/oikeudenmukainen-ja-kestava-talous-komissio-edellyttaa-yrityksilta-ihmisoikeuksien-ja-ympariston-kunnioittamista-globaaleissa-arvoketjuissa/
8.7.2021 Oikeusuutiset

EU-parlamentti hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan komission täytyy ryhtyä pikaisesti tutkimaan mahdollisia oikeusvaltioperiaatteen rikkomuksia EU:ssa.

Parlamentti vaatii komissiota osoittamaan, että se pystyy suojaamaan EU-varoja jäsenmailta, jotka rikkovat oikeusvaltioperiaatetta. Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan sitä, että EU-maiden hallitusten tulee noudattaa lakia. Periaatteen mukaan hallitukset eivät saa tehdä mielivaltaisia päätöksiä ja kansalaisten tulee voida haastaa niiden päätökset itsenäisissä tuomioistuimissa. Myös korruption vastainen toiminta sekä lehdistönvapauden puolustaminen kuuluvat oikeusvaltioperiaatteeseen. Parlamentti hyväksyi…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/eu-parlamentti-hyvaksyi-paatoslauselman-jonka-mukaan-komission-taytyy-ryhtya-pikaisesti-tutkimaan-mahdollisia-oikeusvaltioperiaatteen-rikkomuksia-eussa/
8.4.2021 Oikeusuutiset

Euroopan neuvoston vankilatilastot: Suomessa puolet vähemmän vankeja per 100.000 asukasta verrattuna Italiaan, Itävaltaan, Ranskaan tai Euroopan mediaanilukuun.

Europe’s imprisonment rate continues to fall: Council of Europe’s annual penal statistics The overall European imprisonment rate – the number of persons in prison per 100,000 inhabitants – fell again slightly in 2020, consolidating a trend that started in 2013, according to the Council of Europe’s Annual Penal Statistics on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/euroopan-neuvoston-vankilatilastot-suomessa-puolet-vahemman-vankeja-per-100-000-asukasta-verrattuna-italiaan-itavaltaan-ranskaan-tai-euroopan-mediaanilukuun/