Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.4.2021 Oikeusuutiset

Euroopan neuvoston vankilatilastot: Suomessa puolet vähemmän vankeja per 100.000 asukasta verrattuna Italiaan, Itävaltaan, Ranskaan tai Euroopan mediaanilukuun.

Europe’s imprisonment rate continues to fall: Council of Europe’s annual penal statistics The overall European imprisonment rate – the number of persons in prison per 100,000 inhabitants – fell again slightly in 2020, consolidating a trend that started in 2013, according to the Council of Europe’s Annual Penal Statistics on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/euroopan-neuvoston-vankilatilastot-suomessa-puolet-vahemman-vankeja-per-100-000-asukasta-verrattuna-italiaan-itavaltaan-ranskaan-tai-euroopan-mediaanilukuun/
20.10.2020 Oikeusuutiset

Euroopan neuvoston CPT antoi alustavat havaintonsa tarkastuksesta Suomen suljettuihin laitoksiin

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi (CPT) on antanut alustavat havaintonsa syyskuussa Suomeen tekemästään tarkastusmatkasta. CPT kävi määräaikaisella tarkastuskäynnillään 7.–18.9.2020. Se kiinnitti tällä kertaa erityisesti huomiota poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden, poliisin säilytystiloissa pidettävien tutkintavankien sekä säilöönottoyksikössä pidettävien ulkomaalaisten tilanteeseen. CPT kiinnitti huomiota myös tutkintavankien…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/euroopan-neuvoston-cpt-antoi-alustavat-havaintonsa-tarkastuksesta-suomen-suljettuihin-laitoksiin/
7.9.2020 Oikeusuutiset

CPT tarkastaa Suomen suljettuja laitoksia

Euroopan neuvoston kidutuksen ja muun huonon kohtelun vastainen komitea CPT tekee tarkastuskäynnin Suomen suljettuihin laitoksiin 7.–18. syyskuuta. Komitean tehtävänä on suojella vapautensa menettäneitä henkilöitä epäinhimilliseltä tai halventavalta kohtelulta. Kyseessä on kuudes määräaikainen tarkastus Suomessa. Komitea tekee tarkastuskäyntejä esimerkiksi vankiloihin, poliisin säilytystiloihin, ulkomaalaisten säilöönottotiloihin ja psykiatrisiin sairaaloihin. Tarkoituksena on tutkia laitoksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/cpt-tarkastaa-suomen-suljettuja-laitoksia/
30.7.2020 Oikeusuutiset

EU:n syyttäjänvirasto (EPPO): neuvosto nimitti Euroopan syyttäjät

Neuvosto nimitti tänään Euroopan syyttäjänviraston Euroopan syyttäjät. EU:n neuvosto nimitti Euroopan syyttäjäviraston Euroopan syyttäjät, Suomesta nimitettiin Harri Tiesmaa. Frédéric Baab Cătălin-Laurențiu Borcoman Jaka Brezigar Danilo Ceccarelli Gatis Doniks Yvonne Farrugia Teodora Georgieva Daniëlle Goudriaan Petr Klement Tomas Krušna Tamara Laptoš Katerina Loizou Ingrid Maschl-Clausen José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/eun-syyttajanvirasto-eppo-neuvosto-nimitti-euroopan-syyttajat/
23.6.2020 Lausunnot

Suomen Asianajajaliiton lausunto kilpailulakityöryhmän mietintöön ECN+-direktiivin täytäntöönpanemiseksi

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11.12.2018 direktiivin jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten täytäntöönpanovalmiuksien parantamiseksi ja sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi (jäljempänä ECN+-direktiivi tai direktiivi). Direktiivi merkitsee huomattavaa kilpailuviranomaisten toimivallan laajennusta. 2. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 14.6.2019 työryhmän valmistelemaan ECN+-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa. Työryhmä laati hallituksen esityksen muodossa olevan mietinnön. Mietinnön tarkoituksena on tuoda ECN+-direktiivin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/suomen-asianajajaliiton-lausunto-kilpailulakityoryhman-mietintoon-ecn-direktiivin-taytantoonpanemiseksi/
26.11.2019 Oikeusuutiset

Perustuslakivaliokunta määritti asianajosalaisuuksien perustuslaillista suojaa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä muutettaviksi eräitä muita lakeja. Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän suojan ja 21 §:ssä oikeusturvasta säädetyn kannalta. Hallituksen käsityksen mukaan lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.     Valtiovarainvaliokunta pyytää eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/perustuslakivaliokunta-maaritti-asianajosalaisuuksien-perustuslaillista-suojaa/
15.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU:lta uudet säännöt tavarakauppaa ja digitaalisen sisällön myyntiä koskeville sopimuksille

EU ottaa käyttöön uudet säännöt, jotka tekevät kuluttajille tavaroiden ja digitaalisen sisällön ostamisesta ja yrityksille niiden myymisestä yli rajojen helpompaa ja turvallisempaa Neuvosto hyväksyi tänään paketin, johon kuuluu direktiivi digitaalisen sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevista sopimuksista (digitaalista sisältöä koskeva direktiivi) ja direktiivi tavarakauppaa koskevista sopimuksista (tavarakauppadirektiivi). Tämä virallinen hyväksyntä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-unionin-neuvosto-eulta-uudet-saannot-tavarakauppaa-ja-digitaalisen-sisallon-myyntia-koskeville-sopimuksille/
15.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU parantaa rajatylittävää pääsyä verkkosisältöihin

EU lisää eurooppalaisten kuluttajien ulottuvilla verkossa olevien tv- ja radio-ohjelmien lukumäärää. Neuvosto hyväksyi tänään direktiivin, jolla helpotetaan näihin ohjelmiin sisältyvän tekijänoikeuksilla suojatun sisällön lisensointia. Näin ne ovat saatavilla kaikkialla EU:ssa Lähetysten verkossa tarjottavien oheispalvelujen oikeuksien selvittäminen helpottuu Käyttäjät odottavat yhä useammin, että he voivat seurata tv- ja radio-ohjelmia milloin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-unionin-neuvosto-eu-parantaa-rajatylittavaa-paasya-verkkosisaltoihin/
9.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: Rikosrekisteritietojen vaihtaminen: EU hyväksyi ECRIS-järjestelmän uudistuksen

Eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) kuuluu nyt keskitetty tietokanta, johon on koottu tietoja kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden rikostuomioista (ns. ECRIS-TCN-järjestelmä) Neuvosto hyväksyi tänään virallisesti ECRIS-paketin, johon kuuluu asetus ja direktiivi. Lainsäätämisprosessi on nyt saatu päätökseen. Seuraavaksi asetus ja direktiivi allekirjoitetaan virallisesti ja julkaistaan sen jälkeen virallisessa lehdessä. Kuten asetuksessa todetaan,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-unionin-neuvosto-rikosrekisteritietojen-vaihtaminen-eu-hyvaksyi-ecris-jarjestelman-uudistuksen/
9.4.2019 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU tiukensi sääntöjään muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten torjumiseksi

EU tehostaa muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan (luottokortit, verkko-ostokset jne.) liittyvien petosten torjumista tiukentamalla ja nykyaikaistamalla olemassa olevia sääntöjä Neuvosto hyväksyi tänään virallisesti direktiivin, jonka tavoitteena on torjua muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyviä petoksia ja väärennöksiä. Jäsenvaltioilla on 2 vuotta aikaa panna uudet säännöt täytäntöön. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/euroopan-unionin-neuvosto-eu-tiukensi-saantojaan-muihin-maksuvalineisiin-kuin-kateisrahaan-liittyvien-petosten-torjumiseksi/