Brittien kokemaa EU-kansalaisuuden menettämistä koskevat kanteet EU-tuomioistuimessa hylättiin

19.6.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomiot asioissa C-499/21 P | Silver ym. v. neuvosto, C-501/21 P | Shindler ym. v. neuvosto ja C-502/21 P | Price v. neuvosto

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kanteet, joilla he ovat riitauttaneet sen, että he ovat menettäneet oikeutensa unionin kansalaisina Brexitin seurauksena, hylätään lopullisesti

Unionin kansalaisen aseman menettäminen ja siis tähän asemaan liittyvien oikeuksien menettäminen ovat automaattinen seuraus pelkästään Yhdistyneen kuningaskunnan suvereenisti tekemästä päätöksestä erotaunionista eivätkä ne seuraa erosopimuksesta tai tämän sopimuksen hyväksymisestä annetusta neuvoston päätöksestä

Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2016 järjestetyssä kansanäänestyksessä enemmistö äänestäjistä päätti, että Yhdistynyt kuningaskunta eroaisi Euroopan unionista. Niinpä Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin edustajat allekirjoittivat sitten sopimuksen Brexitistä1 24.1.2020. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi kyseisen sopimuksen Euroopan unionin puolesta 30.1.2020 antamallaan päätöksellä. Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31.1.2020.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja eri jäsenvaltioissa asuvat Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset riitauttivat kolmella erillisellä unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamallaan kanteella menestyksettä Brexit-sopimuksen ja neuvoston kyseisen päätöksen väittäessään muun muassa, että he olivat näiden toimien vaikutuksesta menettäneet oikeudet, joita he olivat käyttäneet ja jotka he olivat saaneet Euroopan unionin kansalaisina. Unionin yleinen tuomioistuin jätti määräyksellä heidän kanteensa tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen takia.

Kolmella tänään antamallaan tuomiolla unionin tuomioistuin hylkää valitukset, jotka kyseiset Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat tehneet unionin yleisen tuomioistuimen määräyksistä. Unionin tuomioistuin on viran puolesta tutkinut sen, onko kyseisillä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilla oikeussuojan tarve. Tältä osin unionin tuomioistuin palauttaa mieleen, että asianomaisen jäsenvaltion on yksin tehtävä päätös eroamisesta valtiosääntönsä asettamia vaatimuksia noudattaen, ja tämä päätös riippuu siis pelkästään sen suvereenista valinnasta. Niinpä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten kannalta unionin kansalaisen aseman menettäminen ja siis tähän asemaan liittyvien oikeuksien menettäminen ovat automaattinen seuraus pelkästään Yhdistyneen kuningaskunnan suvereenisti tekemästä päätöksestä erota unionista eivätkä ne seuraa erosopimuksesta tai kyseisestä neuvoston päätöksestä. Unionin tuomioistuin päättelee tästä, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisilta puuttuu oikeussuojan tarve ja että unionin yleinen tuomioistuin on siis perustellusti jättänyt heidän kanteensa tutkimatta.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments