Generic filters
Exact matches only
2.4.2020 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntelijälle kertyi asumisaikaa kansalaisuuden saamiseksi

KHO:2020:33 Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Unionin kansalainen – Euroopan kemikaalivirasto – Oikeus oleskella pysyvästi Suomessa – Varsinainen asunto ja koti Unionin kansalainen A oli saapunut Suomeen työskentelemään Euroopan kemikaalivirastossa (ECHA) ja hän oli vuodesta 2007 lähtien asunut Suomessa. Maahanmuuttovirasto katsoi muun ohella, että A:n oleskelua kemikaaliviraston työntekijänä voitiin pitää tilapäisluonteisena…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/eun-kemikaaliviraston-tyontelijalle-kertyi-asumisaikaa-kansalaisuuden-saamiseksi/
23.12.2019 Oikeusuutiset

EU:n kemikaaliviraston työntekijällä oli oikeus kotikuntaan Suomessa

KHO:2019:170 Väestötietoasia – Kotikunta – Unionin kansalainen – Euroopan unionin erioikeudet ja vapaudet – Kemikaaliviraston henkilöstö – Pysyvä asuinpaikka Suomessa – Vakinainen osoite Euroopan unionin toisen jäsenmaan kansalaisella, joka oli muuttanut pysyvästi Suomeen ja rekisteröinyt oleskeluoikeutensa ulkomaalaislain mukaisesti, oli oikeus kotikuntaan Suomessa, vaikka hän työskenteli Euroopan kemikaalivirastossa ja siten nautti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/eun-kemikaaliviraston-tyontekijalla-oli-oikeus-kotikuntaan-suomessa/
10.5.2019 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuimessa aletaan soveltaa uusia sääntöjä, jotka koskevat valituslupaa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan

Valituslupa voidaan myöntää kokonaan tai osittain vain, jos valituksen kohteena on unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta tärkeä kysymys Euroopan unionin tuomioistuinrakenteen uudistuksen yhteydessä unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat tarkastelleet niille kuuluvaa toimivaltaa kokonaisuutena ja tutkineet, olisiko tarpeen tehdä joitakin muutoksia etenkin muutoksenhakuasioiden käsittelyyn unionin tuomioistuimessa.Kyseisestä tutkinnasta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/unionin-tuomioistuimessa-aletaan-soveltaa-uusia-saantoja-jotka-koskevat-valituslupaa-asioissa-jotka-on-jo-tutkittu-kahteen-kertaan/
15.12.2017 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhdenmukaistetut ehdot – Yhdenmukaistettu standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 – Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän sellaisen standardin soveltamisalan määrittämisperusteet, joka on vahvistettu Euroopan komission toimeksiannon nojalla – Betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävät ripustusosat, joita käytetään rakennusten kuorielementtien ja muurauskannakkeiden kiinnittämiseen rakennuksen runkoon  Ennakkoratkaisupyyntö koskee rakennustuotteiden kaupan pitämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-helsingin-hallinto-oikeuden-ennakkoratkaisupyyntoon/