Eu:n tuomioistuimen tuomio Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

15.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhdenmukaistetut ehdot – Yhdenmukaistettu standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 – Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän sellaisen standardin soveltamisalan määrittämisperusteet, joka on vahvistettu Euroopan komission toimeksiannon nojalla – Betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävät ripustusosat, joita käytetään rakennusten kuorielementtien ja muurauskannakkeiden kiinnittämiseen rakennuksen runkoon

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen
yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta
9.3.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 305/2011 (EUVL 2011, L 88, s. 5) ja yhdenmukaistetun standardin
EN 1090-1:2009+A1:2011, jonka otsikko on ”Teräs- ja alumiinirakenteiden
toteutus. Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen
vaatimustenmukaisuuden arviointiin” (jäljempänä standardi
EN 1090-1:2009+A1:2011), tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa Suomen oikeuden mukaisesti perustettu
yhtiö Anstar Oy on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) (jäljempänä Tukes)
päätöksestä, jolla tämä on kieltänyt Anstaria käyttämästä standardin
EN 1090-1:2009+A1:2011 mukaista CE-merkintää neljässä tämän
valmistamassa tuoteryhmässä.

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Standardia
EN 1090-1:2009+A1:2011 ”Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1:
Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden
arviointiin” on tulkittava siten, että pääasian oikeudenkäynnissä
kyseessä olevan kaltaiset, betoniin ennen sen kovettumista
kiinnitettävät tuotteet kuuluvat sen soveltamisalaan, mikäli niillä on
sillä tavoin rakenteellinen tehtävä, että niiden poistaminen
rakennuskohteesta heikentäisi välittömästi tämän lujuutta.

Linkki asiaan C-630/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments