Generic filters
Exact matches only
22.12.2023 Oikeusuutiset

Turkkilaisyrittäjälle asetettu toimeentuloedellytys oleskeluluvan ehtona ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen vastainen

KHO:2023:126 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Toimeentuloedellytys Turkin kansalainen A oli hakenut pysyvää oleskelulupaa. Maahanmuuttovirasto oli hylännyt hakemuksen, koska A:n toimeentulo ei ollut turvattu. Elinkeinonharjoittajana toiminut A vetosi Turkin ja Euroopan talousyhteisön välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirjan 41 artiklan 1 kohtaan sisältyvään…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/turkkilaisyrittajalle-asetettu-toimeentuloedellytys-oleskeluluvan-ehtona-ei-ollut-eun-ja-turkin-valisen-assosiaatiosopimuksen-vastainen/
10.2.2023 Oikeusuutiset

Turkin ja EU:n assosiaatiosopimus ei estänyt perheenyhdistämishakemuksen hylkäämistä väärien tietojen antamisen perusteella

KHO:2023:15 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Standstill-lauseke – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perheenkokoajan aikaisempi menettely – Uusi rajoitus – Vertailuajankohta – Uuden rajoituksen hyväksyttävyys Perheenkokoajana toimivan Turkin kansalaisen oli perusteltua aihetta epäillä saaneen oman oleskelulupansa ulkomaalaislain 36 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/turkin-ja-eun-assosiaatiosopimus-ei-estanyt-perheenyhdistamishakemuksen-hylkaamista-vaarien-tietojen-antamisen-perusteella/
11.1.2022 Oikeusuutiset

Turkkilaisen elinkeinonharjoittajan perheellä ei ollut EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen mukaisia työntekijän perheelle kuuluvia oikeuksia

KHO:2022:2 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Elinkeinonharjoittaja – Työntekijä – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80 –7 artikla – Soveltamisala Perheenkokoaja Turkin kansalainen C on Suomessa asuessaan toiminut elinkeinonharjoittajana. Kun hän ei ollut Euroopan unionin vakiintuneessa oikeuskäytännössä tarkoitettu työntekijä, hänen perheenjäsenillään ei ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/turkkilaisen-elinkeinonharjoittajan-perheella-ei-ollut-eun-ja-turkin-valisen-assosiaatiosopimuksen-mukaisia-tyontekijan-perheelle-kuuluvia-oikeuksia/
31.12.2020 Oikeusuutiset

Suomessa työskentelevän turkkilaisen puolison oleskeluluvasta päätettäessä tulee huomioida EU:n ja Turkin välinen assosiaatiosopimus vuodelta 1980

KHO:2020:170 Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenjäsen – Hallinnon lainalaisuusvaatimus – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus – Assosiaationeuvoston päätös – Unionia sitova kansainvälinen sopimus – Välitön oikeusvaikutus – Lailliset työmarkkinat – Asian palauttaminen Maahanmuuttovirastolle Perheenkokoaja, Turkin kansalainen B oleskeli Suomessa pysyvällä oleskeluluvalla. Hänellä oli siten työnteko-oikeus…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/suomessa-tyoskentelevan-turkkilaisen-puolison-oleskeluluvasta-paatettaessa-tulee-huomioida-eun-ja-turkin-valinen-assosiaatiosopimus-vuodelta-1980/
21.4.2014 Oikeusuutiset

Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan KHO:2014:63 Ulkomaalaisasia – Elinkeinonharjoittajan oleskelulupa – Turkin tasavallan ja Euroopan talousyhteisön välinen assosiaatiosopimus ja sen lisäpöytäkirja – Sijoittautumisvapaus – Standstill-lauseke – Uusi rajoitus – Välitön oikeusvaikutus – Maahantulosäännösten kiertäminen – Kommandiittiyhtiö – Yhtiöosuuden hankinta – Aikaisempi työntekijän oleskelulupa ja hylätyt hakemukset KHO:2014:62…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/turkkilaisen-oleskelulupa-asioissa-huomioitava-eun-ja-turkin-assosiaatiosopimus/