Sosiaalilautakunnalla oli puhevalta lapsen huoltoa ja elatusta koskevassa asiassa – lautakunnan hakemus olisi tullut tutkia käräjäoikeudessa

6.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2024:5 Puhevalta – Hakemusasia – Viranomaisen hakemus – Lapsen huolto ja tapaamisoikeus – Lapsen elatus – Lapsen etu

Käräjäoikeus oli käsittelyratkaisussa katsonut, ettei Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnalla ollut oikeutta panna vireille lasten huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevaa hakemusta ja jättänyt kaupungin hakemuksen tutkimatta. Kaupunki valitti puhevaltaa koskeneesta käsittelyratkaisusta, mutta ei hakenut muutosta pääasiaratkaisuun.

Oikeuskäytännön ohjaamiseksi hovioikeus tutki kaupungin valituksen. Hovioikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä lasten edun valvomiseen ja siitä huolehtimiseen liittyvillä perusteluilla, että kaupungilla oli ollut oikeus panna lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskenut hakemus. Koska pääasia oli jo ratkaistu vanhempien sopimalla tavalla eikä tähän ratkaisuun ollut haettu muutosta, lausunnon antaminen enemmälti raukesi.

Hel­HO:2024:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments