Hallitus ehdottaa etäyhteyksien käytön lisäämistä oikeudenkäyntien sujuvoittamiseksi

6.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tarkoituksena on parantaa oikeuden saatavuutta, lisätä oikeudenkäyntien joustavuutta ja vähentää oikeudenkäyntien viivästymistä.

Esityksessä ehdotetaan säädettävän etäoikeudenkäynnistä, joka tapahtuisi kokonaan ilman istuntosalia. Asianosaiset ja tuomioistuimen jäsenet osallistuisivat etäoikeudenkäyntiin videoyhteydellä. Uusi menettely olisi tarkoitettu ensi sijassa valmistelu- ja pakkokeinoistuntoja varten.

Todistelun vastaanottamista videon välityksellä helpotettaisiin. Lisäksi ehdotetaan, että oikeudenkäynnistä poisjäänyttä todistajaa voitaisiin tietyissä tilanteissa kuulla puhelimen välityksellä oikeudenkäynnin peruuntumisen välttämiseksi.

Hallitus ehdottaa myös, että asianosainen voitaisiin määrätä osallistumaan oikeudenkäyntiin videoyhteyden välityksellä. Näin voitaisiin tehdä esimerkiksi silloin, jos oikeudenkäynnin turvallisuus muutoin vaarantuisi. 

Ehdotetut muutokset koskevat yleisiä tuomioistuimia ja osaksi markkinaoikeutta ja työtuomioistuinta. Etäyhteyksien käyttäminen oikeudenkäynneissä on jo nykyään hyvin tavanomaista, mutta sääntelyllä lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia entisestään ja yhtenäistettäisiin hajanaiseksi muodostunutta sääntelyä. 

Esitys perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjauksiin, joiden mukaan hallituksen tavoitteena on nopeuttaa ja sujuvoittaa prosesseja samalla huomioiden oikeusturva ja perusoikeudet. Keinoina ovat muun muassa sähköisten toimintatapojen sekä etäyhteyksien käytön lisääminen. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments