Syyte metsästysrikoksesta hylättiin – karhu ammuttu 1,6 km päässä metsästyksessä kielletystä haaskasta

16.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO 2024:1 Metsästysrikos – Karhun metsästys – Haaska

‍Kysymys siitä, olivatko A ja B metsästäneet käyttäen metsästyslaissa kiellettyä pyyntimenetelmää eli käyttäen karhun metsästyksessä haaskaa tai ravintohoukutinta.

Asiassa on riidatonta, että B on pitänyt keväällä ja kesällä 2020 karhujen haaskaa/ravintohoukutinta omistamansa kiinteistön yhteydessä ja että A on vienyt sinne B:n pyynnöstä ruokaa ainakin kaksi kertaa. Karhun metsästysaika on alkanut 20. päivänä elokuuta. A:lla ja B:llä on riidattomasti ollut metsästyslaissa tarkoitettu poikkeuslupa karhun metsästykseen. A on 23.8.2020 ampunut karhun noin 3,2 kilometrin etäisyydeltä paikasta, jossa haaskaa/ravintohoukutinta on aiemmin pidetty. 
– – –
Metsästyspäivän tapahtumista esitetyn näytön perusteella metsästys on aloitettu noin 1,6 kilometrin etäisyydeltä haaskapaikasta, eikä metsästyksen aikana ole käyty tätä lähempänä haaskapaikkaa. Karhu on lopulta ammuttu noin kolmen kilometrin päässä haaskapaikasta. A ja B eivät ole aloittaneet karhun metsästystä haaskapaikalta/ravintohoukuttimelta tai sen läheisyydestä. Karhun on näytetty käyneen haaskapaikalla viimeksi 17.8.2020 eli kuusi päivää ennen karhun ampumista. Asiassa ei ole tiedossa, onko haaskapaikalla 17.8.2020 käynyt karhu sama, jonka A on 23.8.2020 ampunut. Hovioikeus katsoo, että kun karhun jäljittäminen koiran avulla on tapahtunut lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyydellä aiemmin pidetystä haaskasta/ravintohoukuttimelta, asiassa on jäänyt näyttämättä, että metsästyksessä olisi käytetty haaskaa/ravintohoukutinta.

RHO:2024:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments