Ristiriitaista muutoksenhakuohjausta noudattaneen valitus tutkittiin

22.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:78 Viranomaisen päätökseen sisältyvä muutoksenhakuohjaus – Valitusosoitus – Ristiriitainen tieto toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta – Puhevallan säilyttäminen

Viranomaisen päätöksessä ollut muutoksenhakuohjaus toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta oli ristiriidassa päätöksen liitteenä olleen sinänsä laillisen valitusosoituksen kanssa. Ristiriita oli ollut omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä toimivaltaisesta hallintotuomioistuimesta. Valitusosoitus oli tästä syystä ollut kokonaisuutena oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellinen. Vaikka valitus oli saapunut oikeaan tuomioistuimeen vasta valitusajan päättymisen jälkeen, päätökseen sisältynyttä virheellistä ohjausta noudattanut muutoksenhakija ei ollut menettänyt puhevaltaansa.

KHO:2024:78

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments