Lakiosaperilliselle ei ollut annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä notaarin leimoin Espanjassa vahvistetusta testamentin jäljennöksestä – tiedoksianto ei ollut lain mukainen

30.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:33 Perintökaari – Testamentti – Testamentin tiedoksianto

Suomen kansalainen X oli tehnyt asuinpaikkavaltiossaan Espanjassa testamentin, jossa hän oli määrännyt, että perimykseen sovelletaan Suomen lakia. Julkinen notaari oli vahvistanut testamentin ja rekisteröinyt sen Espanjan oikeusministeriön alaiseen rekisteriin. X:n kuoltua testamentinsaajien saatavilla ei Espanjassa noudatetun käytännön mukaisesti ollut alkuperäistä testamenttia vaan julkisen notaarin leimoin vahvistettu jäljennös siitä.

Korkein oikeus katsoi, ettei perunkirjoitustilaisuudessa tapahtunutta testamentin tiedoksiantoa X:n perilliselle B:lle voitu pitää puutteellisena yksinomaan sen vuoksi, että Espanjan lain mukaisen testamenttikäytännön perusteella B:lle ei ollut ollut mahdollista antaa oikeaksi todistettua jäljennöstä alkuperäisestä testamenttiasiakirjasta. Testamenttia ei kuitenkaan ollut annettu tiedoksi B:lle perintökaaren 14 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla, kun B:tä edustaneelle valtuutetulle ei ollut annettu oikeaksi todistettua jäljennöstä notaarin leimoin vahvistetusta testamentin jäljennöksestä.

KKO:2024:33

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments