KKO äänesti: Syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin, tulojen ilmoittamattajättäminen ei johtunut verojen välttämistarkoituksesta

31.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2024:34 Veropetos – Törkeä veropetos – Tahallisuus – Korotettu tahallisuusvaatimus

A oli useana vuonna saanut pääomatuloja sveitsiläisessä pankissa olleelta sijoitustililtään. Tuloista ei ollut ollut tietoja A:lle lähetetyissä esitäytetyissä veroilmoituksissa. A ei ollut palauttanut esitäytettyjä veroilmoituksia.

Kysymys siitä, oliko A laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa veron välttämistarkoituksessa. (Ään.) Ks. KKO:2023:15

4. A on kiistänyt menettelynsä tahallisuuden. Hän ei ole tiennyt sijoitustilin tarkemmasta luonteesta eikä sen tuotoista ja niihin liittyvästä verovelvollisuudestaan Suomessa. Hänen tarkoituksenaan ei ole ollut välttää veroja.
18. A on tiennyt, että tiliin liittyen on maksettu lähdeveroja, jotka pankki on ilmoittanut hoitavansa. A on kertonut olleensa siinä käsityksessä, että kaikki tiliin liittyvät verovelvollisuudet ovat lähdeverojen maksun myötä kunnossa. Hänelle on kertomansa mukaan vasta vuonna 2014 käynyt ilmi, että näin ei ollutkaan, kun pankin yhteyshenkilö on hänen yllätyksekseen kiinnittänyt huomiota tulojen verotukseen Suomessa. Heti tämän jälkeen hän on ryhtynyt selvittämään asiaa ja saanut tietämättömyydestään johtuneen verojen määräämättä jättämisen oikaistua.
19. A on edelleen vedonnut siihen, että hän oli muuttanut ulkomaille 18-vuotiaana ja asunut ulkomailla vuodesta 1981 lähtien aina vuoteen 2005 saakka. Hän on ammatiltaan kanteleen soittaja ja koulutukseltaan posliininmaalari. Hän ei ole ollut kiinnostunut talous- ym. asioista, vaan hänen mielenkiintonsa on kohdistunut aina toisille aloille kuten taiteeseen, musiikkiin ja kulttuuriin. Hänellä ei ole koskaan ollut palkkatuloja eikä hän ole hoitanut itse taloudellisia asioitaan. Hänen entinen ja nykyinen puolisonsa olivat aina hoitaneet raha-asiat.
22. A on alkuvuodesta 2014 sen jälkeen, kun pankin edustaja on hänen kertomansa mukaan kiinnittänyt huomiota verovelvollisuuteen Suomessa, välittömästi alkanut selvittää asiaa veroasiantuntijan avustuksella sekä sittemmin tehnyt verotuksen oikaisuvaatimuksen ja maksanut määräämättä jääneet verot. Erityisesti viimeksi mainittu huomioon ottaen ja kun muutakaan selvitystä välttämistarkoituksesta ei ole esitetty, kyseistä A:n esittämää vaihtoehtoista selitystä on pidettävä siinä määrin uskottavana, että veron välttämistarkoituksesta ja siten A:n syyllisyydestä jää varteenotettava epäily. Näin ollen syyte on hylättävä.

KKO:2024:34

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments