KKOn ennakkopäätös veropetoksen luonnehdinnasta kun kyse esitäytetyn veroilmoituksen täydentämättä jättämisestä ja palauttamatta jättämisestä

27.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:15 Veropetos –  Tahallisuus

A ja B olivat verovuosina 2013–2015 saaneet pääomatuloja tililtään yhdysvaltalaisessa varainhoitoyrityksessä. Tuloja ei ollut huomioitu Verohallinnon A:lle ja B:lle toimittamissa esitäytetyissä veroilmoituksissa. A oli palauttanut esitäytetyt veroilmoitukset, joihin hän oli tehnyt muita kuin pääomatuloja koskevia korjauksia ja täydennyksiä. B oli verovuodelta 2013 palauttanut esitäytetyn veroilmoituksen, johon hän ei ollut tehnyt veron määräämiseen vaikuttavia muutoksia. Verovuosilta 2014–2015 B ei ollut palauttanut esitäytettyjä veroilmoituksia.

Korkein oikeus katsoi, että A oli verovuosina 2013–2015 ja B verovuonna 2013 salannut verotusta varten annetussa ilmoituksessa veron määräämiseen vaikuttavan seikan. Lisäksi B oli verovuosina 2014–2015 laiminlyönyt verotusta varten säädetyn ilmoitusvelvollisuuden, jolla on merkitystä veron määräämiselle. Kerrotulla menettelyllään A ja B olivat aiheuttaneet veron määräämisen liian alhaiseksi. Korkein oikeus katsoi A:n ja B:n toimineen tahallisesti ja heidän syyllistyneen veropetokseen.

KKO:2023:15

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments