Doping-asioiden välityslautakunta ei voinut pyytää ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta

13.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-115/22 | NADA ym.

Urheilun antidopingasioissa toimivaltainen itävaltalainen välityslautakunta ei ole toimivaltainen esittämään kysymyksiä unionin tuomioistuimelle

Arvioidessaan sitä, onko kyseessä unionin oikeudessa tarkoitettu ”tuomioistuin”, unionin tuomioistuin ottaa huomioon useita arviointiperusteita, mukaan lukien riippumattomuuden vaatimuksen, jota kyseinen elin ei täytä.

Erään itävaltalaisen ammattilaisurheilijan todettiin rikkoneen antidopingsääntöjä, minkä seurauksena hänelle määrättiin sanktioita. Niinpä kaikki hänen kilpailutuloksensa 10.5.2015 lähtien mitätöitiin. Lisäksi häneltä poistettiin kyseisen ajankohdan jälkeen saavutetut sijoitukset, mitalit, palkinnot sekä startti- ja palkintorahat, ja hänelle määrättiin 31.12.2021 alkava kaikenlaisia urheilukilpailuja koskeva nelivuotinen kilpailukielto.

Urheilija vaatii Itävallan riippumattomassa välityslautakunnassa (USK), ettei hänen nimeään, rikkomuksiaan ja määrättyjä seuraamuksia julkaista. USK kysyi unionin tuomioistuimelta, onko tällainen Itävallan lainsäädännön mukainen julkaiseminen yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista.

Unionin tuomioistuin jättää USK:n ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta. Se muistuttaa, että ennakkoratkaisua pyytänyttä elintä – tässä tapauksessa USK:ta – on voitava pitää unionin oikeudessa tarkoitettuna ”tuomioistuimena”, jotta se voisi esittää sille kysymyksiä. USK ei täytä riippumattomuuden vaatimusta. Liittovaltion taide-, kulttuuri-, virkamies- ja urheiluministeri voi nimittäin päättää USK:n jäsenten toimikauden ennenaikaisesti ”painavista syistä”, joka on käsite, jota ei ole määritelty kansallisessa lainsäädännössä. Lisäksi päätösvalta kuuluu yksinomaan kyseiselle ministerille eli toimeenpanovallan käyttäjälle ilman, että täsmällisistä kriteereistä tai takeista olisi säädetty etukäteen.

Niinpä ei ole mitään takeita siitä, että USK:n jäsenet ovat suojassa ulkopuoliselta painostukselta, joka voi antaa aiheen epäillä heidän riippumattomuuttaan. Tämä seikka ei kuitenkaan millään tavoin vapauta USK:ta velvollisuudesta taata päätöksenteossaan unionin oikeuden soveltaminen. Unionin tuomioistuin mainitsee sitä paitsi vielä, että urheilija on vaatinut henkilötietojensa suojaamista myös Itävallan liittovaltion hallintotuomioistuimessa. Kyseinen tuomioistuin on lykännyt käsiteltävänään olevan asian ratkaisemista odottamaan unionin tuomioistuimen vastausta nyt käsiteltävässä asiassa.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments