Apulaistietosuojavaltuutettu: Teleoperaattorilla oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen

21.5.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoo, että teleoperaattorilla on oikeus säilyttää matkapuhelinasiakkaidensa tietoja kolme vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen. Aikaraja juontuu siitä, että lain mukaan velat vanhentuvat kolmessa vuodessa. Jos tiedot poistettaisiin sitä aikaisemmin, yrityksellä ei välttämättä olisi mahdollisuutta puolustautua tilanteessa, jossa asiakas tai muu velkoja esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti teleoperaattorin toimintatapaa asiakastietojen poistamisessa asiakkaalta saapuneen kantelun perusteella. Asiakas oli pyytänyt teleoperaattoria poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot, jotka operaattorilla oli hallussaan. Teleoperaattori ei ollut suostunut pyyntöön.

Apulaistietosuojavaltuutettu katsoi, että tietojen kolmen vuoden säilytysaika on perusteltu, koska henkilötietoja voidaan tarvita asiakkuuden päättymisen jälkeen esimerkiksi keskeneräisiin asioihin, laskutukseen tai reklamaatioihin liittyen. Teleoperaattorilla ei siis ollut velvollisuutta poistaa asiakastietoja, joita oli säilytetty alle kolme vuotta asiakassuhteen päättymisestä.  

Apulaistietosuojavaltuutettu arvioi päätöksessään myös, oliko teleoperaattori toiminut lainvastaisesti, kun se ei ollut poistanut kolmea vuotta vanhempia tietoja asiakkaan pyynnöstä huolimatta. Kyseessä olivat henkilötiedot, jotka liittyivät yli kymmenen vuotta aiemmin päättyneeseen asiakassuhteeseen. Tiedot eivät olleet poistuneet automaattisesti tietojärjestelmistä teknisen virheen takia, eikä teleoperaattori ollut poistanut niitä edes asiakkaan pyynnöstä. Apulaistietosuojavaltuutettu antoi teleoperaattorille huomautuksen moitittavasta menettelystä. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten.

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Apulaistietosuojavaltuutetun päätös (Finlex)

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments