Vaa­HO: Lapsen henkilötietoja ei määrätty salaiseksi asiassa, jossa hänelle määrättiin edunvalvojan sijainen epäiltyä pahoinpitelyä koskevaan esitutkintaan

10.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2024:5 Oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapito – Henkilöllisyyden salassapito

Käräjäoikeus oli määrännyt kahdelle alaikäiselle lapselle edunvalvojan sijaisen epäiltyä pahoinpitelyä koskevan rikosasian tutkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Rikoskomisario oli hakemuksessaan pyytänyt, että oikeudenkäyntiasiakirjat ja asianomistajina olevien lasten henkilöllisyydet määrätään salassa pidettäviksi. Käräjäoikeus oli hylännyt pyynnön. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua. ( Vahvennettu jaosto Ään. 4-2-1)

Tingsrätten hade för två minderåriga barn förordnat en ställföreträdande intressebevakare för förundersökningen och den eventuella rättegången i ett ärende som gällde misstanke om misshandel. Kriminalkommissarien hade i sin ansökan begärt att rättegångshandlingarna och målsägandebarnens identitet förordnas att hemlighållas. Tingsrätten hade förkastat begäran. Hovrätten ändrade inte tingsrättens avgörande. (Omröstn. 4-2-1)

Nyt käsiteltävänä olevasta hakemuksesta ilmenee epäillyn teon olevan lapsiin kohdistunut pahoinpitely, jossa epäiltynä on asianomistajina olevien lasten huoltaja. Hakemuksesta ei ilmene epäillyn rikosnimikkeen, asianomistajien ja rikoksesta epäillyn lisäksi mitään muita seikkoja, joiden perusteella asiassa voitaisiin tehdä tapauskohtaista harkintaa liittyen erityisen arkaluonteisen yksityiselämään liittyvää seikan olemassaoloon. Lainsäätäjän tarkoituksena ei käräjäoikeuden käsityksen mukaan voida lain esitöiden perusteella pitää sitä, että pelkästään epäily perheen sisäisestä pahoinpitelystä voisi itsessään olla peruste salassapidolle tai salassa pidettävä seikka. Perheväkivallan kategorinen katsominen erityisen arkaluonteiseksi seikaksi, ja siten salassapitoperusteeksi, myös vaarantaisi perheväkivaltaa koskevaan ongelmaan yleisesti liittyvän julkisuusintressin.

Vaa­HO:2024:5

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments