KHO:n vuosikertomuksessa 2023 käydään läpi Suomen ensimmäistä ilmastovalitusta

1.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den (KHO) vuo­si­ker­to­mus 2023 on val­mis­tu­nut. Vuo­si­ker­to­muk­ses­sa ku­va­taan muun ohel­la vii­me vuo­den pal­jon jul­ki­suut­ta saa­neen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nin taus­to­ja ot­si­kol­la ”Il­mas­to-oi­keu­den­käyn­nit – voi­ko tuo­miois­tuin toi­mia, jos po­lii­ti­kot ei­vät sitä tee?”
Vuosikertomuksessa pohditaan myös viranomaisen roolia muutoksenhakijana analysoimalla ELY-keskusten, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja Maahanmuuttoviraston muutoksenhakuja sekä niiden käsittelyä KHO:ssa. Viranhaltijoiden palvelussuhdeturvaa käsittelevässä artikkelissa näkökulmana on KHO:n oikeuskäytäntö. Vuosikertomus sisältää myös syvällisen katsauksen tuomarien ammattietiikkaan Euroopan unionin tuomioistuimessa.

Vuosikertomuksessa on lisäksi viime vuoden tapaan lyhyt tilastokatsaus vuoden 2023 asiamääriin ja muihin avainlukuihin. Yksityiskohtainen laaja työtilasto on tilattavissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Vuosikertomus on luettavissa sähköisessä muodossa KHO:n internetsivustolla. Painettu versio valmistuu huhtikuun aikana ja postitetaan myöhemmin tilaajille.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments