Joukkovelkakirjalainan järjestelypalkkio oli verotuksessa vähennyskelpoinen ilman korkojen vähennysoikeutta koskevia rajoituksia

16.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:58 Elinkeinotulon verotus – Korkojen vähennyskelpoisuus – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Koron käsite – Rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyvä suoritus – Joukkovelkakirjalaina – Järjestelypalkkio

Asiassa oli ratkaistavana, oliko osakeyhtiöllä oikeus vähentää tuloverotuksessaan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjien veloittama järjestelypalkkio ilman elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:ssä säädettyjä korkojen vähennysoikeuden rajoituksia.

A Oyj oli laskenut liikkeeseen pörssiin listatun joukkovelkakirjalainan. Pääjärjestäjinä toimineet E Abp ja F AS olivat koordinoineet joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun. Tehtävä oli sisältänyt lainan kaupallisten ehtojen koordinoinnin yhdessä A-konsernin kanssa ja avustamisen liikkeeseenlaskuun liittyvän dokumentaation laatimisessa. Palveluihin oli kuulunut muun muassa liikkeeseenlaskun välittäjänä toimiminen, A Oyj:n avustaminen liikkeeseenlaskun asianmukaisessa ja tehokkaassa täytäntöönpanossa ja liikkeeseenlaskun mahdollistavan sijoittajamäärän kartuttamisessa, avustaminen asioinnissa luottoluokittajan kanssa, merkintöjen allokointi sijoittajien välillä, avustaminen liikkeeseenlaskuun liittyvien materiaalien laadinnassa, yhtiön ja ulkopuolisten neuvonantajien yhteydenpidon koordinointi sekä liikkeeseenlaskun markkinointitoimenpiteiden koordinointi. A Oyj suoritti E Abp:lle ja F AS:lle palveluista palkkion, joka koostui varsinaisesta järjestelypalkkiosta ja kannustimesta. E Abp ja F AS eivät toimineet joukkovelkakirjalainassa lainanantajina.

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 2 momentissa säädetty koron määritelmä ei lain esitöiden perusteella kattanut kaikkia menoja, jotka ovat kertyneet rahoituksen järjestämisen yhteydessä tai jotka ovat olleet tarpeen rahoituksen hankkimiseksi, vaan neuvontapalvelut jäivät säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Koska järjestelypalkkio ei ollut velkapääomalle maksettavaa suoritusta tai korvausta rahoituksen antamisesta yhtiölle, palkkiota oli pidettävä luonteeltaan rahoituksen järjestämisessä avustamisesta perittävänä neuvonantopalkkiona, joka ei ollut sanotussa säännöksessä tarkoitettua korvausta vieraasta pääomasta tai rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyvä suoritus, vaikka A Oy oli suorittanut järjestelypalkkion E Abp:lle ja F AS:lle rahoituksen hankkimisen yhteydessä. Järjestelypalkkiota ei ollut katsottava sanotussa säännöksessä tarkoitetuksi suoritukseksi myöskään niin sanotun ATAD-direktiivin tulkintavaikutuksen perusteella. A Oyj:llä oli siten oikeus vähentää järjestelypalkkio ilman korkojen vähennysoikeutta koskevia rajoituksia.

Vrt. KHO 2021:123

KHO:2024:58

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments