Hukkalämmön talteenoton myötä maakaapeleiden tarvitseman alueen lunastus oli yleisen edun mukaista

23.4.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:62 Lunastuslupa – Yleinen tarve – Maakaapeli – Yksityinen datakeskus – Hukkalämmön talteenotto

Valtioneuvosto oli myöntänyt yhtiölle lunastusluvan käyttöoikeuden saamiseksi yksityisen datakeskuksen sähköenergian tarvetta palvelevien maakaapeleiden asentamista varten tarvittaviin alueisiin. Koska lunastusluvan hakija, joka omisti maakaapelit ja vastasi niiden rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä kaapeleiden kautta toimitettavasta sähköenergiasta, huolehti myös toimittamansa sähköenergian käytöstä muodostuvan ylimääräisen lämpöenergian talteenotosta ja kierrättämisestä lämpöpumppukeskuksen kautta kaukolämpöverkkoon, lunastusta voitiin pitää yleisen tarpeen vaatimana.

KHO:2024:62

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments