Jälkikäteinen liittyminen yhteishankintayksikön puitejärjestelyyn oli hankintasäännösten vastaista – hankinta olisi tullut kilpailuttaa

1.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:23 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Hankintayksikön liittyminen puitejärjestelyyn – Puitejärjestelyä perustettaessa annetut tiedot – Puitejärjestelyn osapuolina olevat hankintayksiköt ja hankintamäärä

Hankintayksikkö oli päättänyt hankkia hankinnan kohteena olevat laitteet, lisävarusteet sekä palvelun liittymällä yhteishankintayksikön vuonna 2014 kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Vaikka puitejärjestelyn perustamisvaiheen kilpailuttamisen hankintalain mukaisuudesta oli vastannut yhteishankintayksikkö, hankintayksikön vastuulle kuului puitejärjestelyyn liittymisestä päättäessään sen arvioiminen, voiko se puitejärjestelyn ehtojen ja puitejärjestelyn laajuudesta ilmoitetun perusteella liittyä puitejärjestelyyn vai onko sen kilpailutettava hankintansa.

Puitejärjestelyn kilpailuttamista koskevassa tarjouspyynnössä hankintayksikköä ei ollut ilmoitettu puitejärjestelyyn sitoutuneeksi tai siitä kiinnostuneeksi hankintayksiköksi, eikä sen ennakoitua hankintamäärää ollut myöskään otettu huomioon ilmoitetussa puitejärjestelyn hankintojen arvioidussa määrässä. Hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti päättäessään tehdä hankintansa puitejärjestelyä käyttäen.

Ks. ja vrt. KHO 2019:84 ja KHO 2016:182.

KHO:2024:23

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments