Generic filters
Exact matches only
1.3.2024 Oikeusuutiset

Jälkikäteinen liittyminen yhteishankintayksikön puitejärjestelyyn oli hankintasäännösten vastaista – hankinta olisi tullut kilpailuttaa

KHO:2024:23 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Hankintayksikön liittyminen puitejärjestelyyn – Puitejärjestelyä perustettaessa annetut tiedot – Puitejärjestelyn osapuolina olevat hankintayksiköt ja hankintamäärä Hankintayksikkö oli päättänyt hankkia hankinnan kohteena olevat laitteet, lisävarusteet sekä palvelun liittymällä yhteishankintayksikön vuonna 2014 kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. Vaikka puitejärjestelyn perustamisvaiheen kilpailuttamisen hankintalain mukaisuudesta oli vastannut yhteishankintayksikkö, hankintayksikön vastuulle kuului…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/jalkikateinen-liittyminen-yhteishankintayksikon-puitejarjestelyyn-oli-hankintasaannosten-vastaista-hankinta-olisi-tullut-kilpailuttaa/
28.2.2020 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriölle Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1297/2020-TEM-1 Lausunto TEM:n lausuntopyyntöön puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiden siihen liittyvien säädösten muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi hankintalain (1397/2016) ja erityisalojen hankintalain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-julkisista-hankinnoista-ja-kayttooikeussopimuksista-annetun-lain-muuttamisesta/
18.12.2019 Oikeusuutiset

Hankinnassa käytetty malli, jossa laatupisteiden saamisen edellytyksenä oli, että tarjoaja nimeää tulkit seitsemän kuukautta ennen palvelun tuottamisen alkamista, oli markkinoille pyrkivää tai toimintaansa laajentavaa tarjoajaa syrjivä

KHO:2019:162 Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Tulkkauspalvelut – Vertailuperusteiden asettaminen – Palvelua toteuttavan henkilön nimeäminen tarjouksessa – Rekrytoitava henkilö – Pisteytysmalli – Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu – Puitejärjestely Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Kansaneläkelaitos menetellyt kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/hankinnassa-kaytetty-malli-jossa-laatupisteiden-saamisen-edellytyksena-oli-etta-tarjoaja-nimeaa-tulkit-seitseman-kuukautta-ennen-palvelun-tuottamisen-alkamista-oli-markkinoille-pyrkivaa-tai-toimint/
26.6.2019 Oikeusuutiset

Tarjouspyyntö oli yksilöimätön, tarjoajien tasapuolinen asema ei tullut riittävästi turvatuksi

KHO:2019:84 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden ilmoittaminen – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaatteet Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Hansel Oy menetellyt polttonesteiden ja niiden säiliötoimitusten hankintaa koskevan puitejärjestelyn kilpailuttamisessa ja kyseistä hankintaa…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/tarjouspyynto-oli-yksiloimaton-tarjoajien-tasapuolinen-asema-ei-tullut-riittavasti-turvatuksi/
24.10.2017 Oikeusuutiset

Attendon tarjous hylättävissä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena

KHO: Julkinen hankinta, sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelut, Hansel Oy Hansel Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.8.2014 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauspalvelujen hankinnasta vuosille 2015–2019. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään päätöksellä hylännyt Attendo Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena. Hansel Oy on 30.10.2014 tekemällään…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/attendon-tarjous-hylattavissa-hinnaltaan-poikkeuksellisen-alhaisena/