Hätäkeskustietojärjestelmän tuloste oli ensisijaisesti annettava sellaisenaan ja joka tapauksessa pyydetyllä tavalla – Poliisihallituksen julkisuuskäsikirjassa virheellinen ohje

15.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:32 Asiakirjajulkisuus – Hätäkeskustietojärjestelmä – Asiakirjan antamistapa – Poliisihallituksen julkisuuskäsikirja – Tietojen antaminen erillisessä lausunnossa

Asiassa oli kysymys hätäkeskustietojärjestelmästä saadun tulosteen antamistavasta.

Muutoksenhakija oli pyytänyt poliisilaitokselta yksilöimänsä hätäkeskusraportin. Poliisilaitos ei ollut luovuttanut pyydettyä asiakirjaa sellaisenaan, vaan oli muun ohella Poliisihallituksen julkisuuskäsikirjaan viitaten luovuttanut muutoksenhakijalle tietoja vain laatimassaan lausunnossa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hätäkeskustietojärjestelmän tuloste oli ensisijaisesti annettava sellaisenaan ja joka tapauksessa julkisuuslain 16 §:n 1 momentin mukaisesti pyydetyllä tavalla. Tältä osin viranomaisen antama ohjeistus lausunnon laatimisesta ei ollut perustunut lakiin.

Asia palautettiin poliisilaitokselle hätäkeskustietojärjestelmän tulosteen luovuttamiseksi muutoksenhakijalle peitettynä julkisuuslaissa säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

Ks. KHO 2023:37

KHO:2024:32

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments