Eläinsuojeluilmoitusten tekijöiden henkilöllisyyttä koskevien tietojen antaminen oli vastoin erittäin tärkeää yleistä etua

15.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2024:31 Asiakirjajulkisuus – Valvontasalaisuus – Tarkastus- ja valvontatoiminnan tehokkuus – Eläinsuojeluilmoitus – Yleisöjulkisuus – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Erittäin tärkeä yleinen etu

Muutoksenhakija oli kaupungin valvontaeläinlääkäriltä pyytänyt saada jäljennökset eläinsuojeluilmoituksista, joiden perusteella oli tehty hänen eläintenpitoaan koskeva eläinsuojelutarkastus. Asiassa oli muutoksenhakijan valituksesta ratkaistavana kysymys eläinsuojeluilmoituksen tehneiden henkilöiden henkilöllisyyksien yleisöjulkisuudesta ja asianosaisjulkisuudesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että eläinsuojeluilmoituksen tehneen henkilön henkilöllisyyttä koskevien tietojen julkisuus vaikuttaisi todennäköisesti haitallisesti ihmisten halukkuuteen saattaa havaittuja ongelmia eläinsuojeluviranomaisten tietoon, mikä vastaavasti vaikuttaisi haitallisesti eläinsuojeluviranomaisten tiedonsaantiin ja kykyyn huolehtia lakisääteisistä eläinsuojeluun liittyvistä tehtävistä. Tietojen julkisuus voisi lisäksi olla omiaan aiheuttamaan vahinkoa eläinsuojeluilmoituksen tehneille henkilöille. Kysymyksessä olevat tiedot olivat siten yleisöltä salassa pidettäviä julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan esitöissä mainittuihin esimerkkeihin viitaten, että eläinsuojelua voitiin pitää sellaisena erittäin tärkeänä yleisenä etuna, jonka perusteella asianosaisjulkisuutta oli mahdollista rajoittaa. Ilmoittajien henkilöllisyyttä koskevien tietojen antaminen oli lähtökohtaisesti ollut vastoin erittäin tärkeää yleistä etua, ja erittäin tärkeätä yleistä etua oli myös tässä asiassa pidettävä muutoksenhakijan tiedonsaantioikeutta painavampana.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments