Tutkimatta jätetty hakemus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta johti vastapuolen kulujen korvaamiseen

16.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­HO:2024:1 Oikeudenkäyntikulut – lapsen huolto ja tapaamisoikeus – tutkimatta jättäminen – lis pendens

Hovioikeus katsoi, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 §:n mukainen erityinen syy velvoittaa hakija korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, kun hakemus oli käräjäoikeudessa jätetty tutkimatta vireilläolovaikutuksen vuoksi.

Hel­HO:2024:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments