Seurustelusuhde ei vapauttanut vastuusta rikoskentekijän suojelemisesta

6.2.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaa­HO:2023:10 Rikoksentekijän suojeleminen – Avopuoliso – Muu läheinen suhde

Vastaaja B oli tuomittu syytekohdassa 1 tapon yrityksestä. Vastaaja A oli syytekohdassa 2 tuomittu pelastustoimen laiminlyönnistä, koska hän ei saatuaan tietää syytekohdan 1 rikoksesta ollut hankkinut asianomistajalle apua. A:tä vastaan oli kohdassa 3 nostettu syyte myös rikoksentekijän suojelemisesta. Hovioikeudessa on ollut kysymys siitä, ovatko vastaajat A ja B olleet avopuolisoita tai muutoin parisuhteeseen rinnastuvassa läheisessä suhteessa siten, että syyte rikoksentekijän suojelemisesta on tällaisen suhteen vuoksi hylättävä.

Käräjäoikeus katsoo ottaen huomioon edellä kerrotut seikat ja erityisesti suhteen lyhyen keston ja vakiintumattomuuden, etteivät A ja B ole olleet sellaisessa suhteessa, jonka perusteella A:llä olisi asiassa läheisen kieltäytymisoikeutta. Näin ollen myöskään rikoslain 15 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu säännös, jossa on rajattu rikoksentekijän suojelemista koskevan tunnusmerkistön ulkopuolelle tietynlaisessa suhteessa rikoksentekijään olevat henkilöt, ei sovellu kyseessä olevaan asiaan.

Näin ollen käräjäoikeus katsoo A:n syyllistyneen menettelyllään rikoksentekijän suojelemiseen.

Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden tuomion perustelut ja lopputuloksen niin syyksilukemisen kuin rangaistusseuraamuksenkin osalta. A:n kertomus hovioikeudessa ei anna aihetta muuttaa käräjäoikeuden tuomiota.

Vaa­HO:2023:10

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments